Ohjelmakausi 2007–2013

Kuvassa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2007--2013. Teksti Vipuvoimaa ja 2007-13 ovat vihreällä, muu mustalla.Oikeassa yläkulmassa EU:n lippu. Sen alla teksti Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto.

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjattin Suomeen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2007–2013 Manner-Suomen ESR-ohjelma jakaantui valtakunnalliseen ja alueellisiin osioihin. Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi valtakunnallisen osion rahoituksen jakamisesta projekteille. Lääninhallitukset vastasivat vuoden 2009 loppuun asti ESR-ohjelman alueellisten osioiden sekä EAKR-ohjelmien rahoituksen jakamisesta STM:n hallinnonalalla. Vuoden 2010 alusta lähtien tehtävät siirtyivät ESR-ohjelman alueosioiden osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja EAKR-ohjelmien osalta maakuntien liitoille.

ESR:n valtakunnalliset kehittämisohjelmat 2007–2013

Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallinen osio toteutettiin toimintalinjakohtaisina kehittämisohjelmina. STM:n osalta valtakunnalliset kehittämisohjelmat olivat ministeriön strategioihin perustuvia laajoja kehittämiskokonaisuuksia. Valtakunnallisia kehittämisohjelmia toteutettiin Itä-Suomen ja Ahvenanmaan ulkopuolisilla alueilla.

Ohjelmakaudella 2007–2013 STM rahoitti kolmea valtakunnallista kehittämisohjelmaa:

Terveenä ja osaavana työssä

Terveenä ja osaavana työssä -ohjelman tavoitteena oli

 • hallita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
 • kehittää terveyttä edistävää toimintaa,
 • vahvistaa osaamista, jaksamista ja innovatiivisuutta,
 • tukea työuria sekä
 • kehittää työorganisaatioita ja työoloja sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan

Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -ohjelma pyrki

 • edistämään naisten ja miesten samapalkkaisuutta,
 • tukemaan naisten urakehitystä ja lisäämään naisjohtajien määrää,
 • kehittämään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä
 • vahvistamaan tasa-arvosuunnittelua.

Välityömarkkinat

Välityömarkkinat-ohjelman tavoitteena oli

 • kehittää moniammatillisia prosesseja ja asiakasohjauksen malleja, jotka edistävät työmarkkinoilta syrjäytyneiden, syrjäytymisvaarassa olevien sekä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille sekä
 • vahvistaa kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle erityisenä kohderyhmänä kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteisiin oikeutetut työttömät.

Tietoa rahoitetuista hankkeista 

Ohjelmakauden 2007-2013 arviointiraportti