Palvelujen menot ja rahoitus

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä 19,6 miljardia euroa (pl. päivähoito).

Suurimmat menoerät olivat

  • erikoissairaanhoito 6,3 miljardia
  • vanhusten ja vammaisten palvelut 5,2 miljardia
  • perusterveydenhuolto 4,3 miljardia
  • lastensuojelu ja muut lasten ja perheiden palvelut 1,2 miljardia

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin osoitetut valtionosuudet kattoivat vuonna 2013 noin 30 prosenttia kuntien lakisääteisistä menoista. Asiakasmaksuilla katettiin näistä menoista noin viisi prosenttia. Kunnat rahoittivat jäljelle jääneen noin 65 prosentin osuuden veroillaan.

Suurin osa kuntien järjestämistä palveluista on julkisten palveluntuottajien tuottamia. Kunnat ostavat yksityisiltä palveluntuottajilta eli järjestöiltä ja yrityksiltä noin neljäsosan järjestämistään sosiaalipalveluista ja muutaman prosentin järjestämistään terveyspalveluista.

Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät palvelut

Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut (joiden kustannuksiin on mahdollista saada sairausvakuutuskorvauksia) sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista.

Lisätietoja sairausvakuutuksen korvauksista ja työterveyshuollosta Kelan sivuilta:

Sosiaalimenot ja terveydenhuoltomenot

EU kokoaa kaikista jäsenmaistaan tiedot sosiaalimenoista (Social Protection Expenditure) ja terveydenhuoltomenoista. Näissä tilastoissa on kunnallisten palvelujen kustannusten lisäksi mukana myös muita sosiaali- ja terveyskustannuksia.

Suomen sosiaalimenot eli sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2013 yhteensä 63,2 miljardia euroa. Se oli noin 31 % BKT:sta, mikä on hieman yli EU:n keskitason.

  • Sosiaalimenoihin sisältyvät kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi lakisääteiset eläkkeet, sairausvakuutus, työttömyysturva, lapsilisät, asumistuki sekä eräät muut menot. Suurin menoerä on eläkkeet. Tämä tilasto sisältää vain julkiset menot eli esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista on vähennetty asiakasmaksut.

Lisätietoja THL:n sivuilta:

Yhteensä terveydenhuoltomenot olivat vuonna 2013 yhteensä 18,5 miljardia sisältäen akuutin terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon. Tämä vastaa noin 9,1 prosenttia bruttokansantuotteesta.

  • Mukana ovat muun muassa kunnalliset terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelut (muun muassa vanhusten ja vammaisten laitoshoito, asumispalvelut, kotipalvelut ja omaishoidon tuki) sekä sairausvakuutus ja työterveyshuolto.
  • Näissä menoissa on mukana julkisen rahoituksen lisäksi asiakkaiden ja työnantajien maksamat kustannukset. Vuonna 2013 terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 75,6 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus 24,4 prosenttia.

Lisätietoja THL:n sivuilta: