Hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä järjestöjen kunniamerkkiehdotukset

Kunniamerkkiehdotukset tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikköön kesäkuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään 31.7. mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon.

Lähetekirjelmään on liitettävä luettelo eli yhteenvetolomake, jossa ehdokkaiden nimet ovat kunniamerkkiluokittain aakkosjärjestyksessä. Etusijajärjestys merkitään sille varattuun sarakkeeseen. Ministeriö pyytää huomioimaan, että ehdotuksia tehdään mahdollisimman tasapuolisesti kummankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.

Järjestöjen tulee huolehtia siitä, että ehdotukset tulevat keskusjärjestöjen kautta, eivätkä paikallis- ja piiritaso lähetä ehdotuksia suoraan ministeriöön.

Kunniamerkkilomakkeet tulee toimittaa kahtena kappaleena, joista toinen voi olla kopio. Lomakkeita täytettäessä pyydetään tarkistamaan, että edellisestä merkistä tai myönnetystä arvonimestä on kulunut vähintään seitsemän vuotta.

Komentajamerkkiä ehdotettaessa on ehdokkaalla oltava aikaisemmin myönnetty ritarimerkki. Henkilölle, jolla on ennestään jokin merkki, ei enää voi ehdottaa samaa tai arvoltaan alempaa merkkiä.

Ritarikuntien suurmestarin antamat kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ritarikuntien kansliasta näinä päivinä klo 10.00-14.00. Noudettaessa pyydetään esittämään kutsu vastaanotolle. Itsenäisyyspäivänä 6.12. ritarikuntien kanslia on suljettu.

Kaikki muut annetut kunniamerkit toimitetaan ministeriöihin ja sieltä edelleen aloitteentekijöiden kautta saajille.

Sosiaali- ja terveysministeriö toimittaa annetut kunniamerkit 15.12. alkaen. Pyydämme huomioimaan, ettei kunniamerkkien jakotilaisuuksia tule järjestää ennen joulua.

Lisätietoja sähköpostitse os. [email protected]

Kunniamerkkiasioita stm:ssä hoitavat:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen