Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Ministeriön hallinnonalalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavat pääasiassa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos (TTL)
 • Säteilyturvakeskus (STUK)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (fimea)
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Eläketurvakeskus (ETK)

THL, TTL ja STUK saavat pääosan rahoituksestaan valtion budjetista. Kelalla ja ETK:lla on omat tutkimusyksikkönsä. 

Ministeriö ohjaa laitosten toimintaa tulosohjauksen avulla.

STMn hallinnonalan ja konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on moninaista. Osa rahoituksesta on vuosittaista, kuten valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitus sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen kohdistettava rahoitus. Tämän lisäksi on hallitusohjelmakausittaisia isompia kehittämisrahoituskokonaisuuksia ja valtionavustuksia, joiden rahoitusta hakevat eri tahot kuten hyvinvointialueet.

Lisätietoja:

  Muualla verkossa

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
 • Työterveyslaitos (TTL) 
 • Säteilyturvakeskus (STUK) 
 • Kansaneläkelaitos (Kela) 
 • Eläketurvakeskus (ETK) 
 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 
 • Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoitus