Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiolle tarvitaan yhteinen visio

20.2.2024 10.46
STM
Rahoitus- ja henkilöstövajeesta kärsivä julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa uudistuksia, jotka lisäävät tuottavuutta. Tämä tarkoittaa uutta teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja. Digitaaliseen asiointiin, automaatioon ja erityisesti nopeasti kehittyviin tekoälyteknologioihin kohdistuu merkittäviä odotuksia.

Onnea yksivuotiaat – ja katse eteenpäin!

24.1.2024 10.46
STM
Joillakin hyvinvointialueilla panostetaan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen säästöjen keskelläkin. Pitkällä aikavälillä se tuo myös taloudellista hyötyä. Parhaat esimerkit kannattaa muidenkin alueiden ottaa käyttöönsä.

Kela-korvaukset nousivat vuoden alussa hoitojonojen purkamiseksi

4.1.2024 10.06
STM
Lääkärikäyntien kela-korvaukset nousivat vuoden alusta alkaen. Orpon hallituksen tavoitteena on lyhentää hoitojonoja, helpottaa hyvinvointialueiden taakkaa ja ennen kaikkea nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Edelläkävijämaiden oppeja Suomen hyvinvointitalouden ohjausmallille

11.12.2023 13.00
STM
Kuvassa panelistit
THL:n kehittämishankkeessa laaditaan Suomelle ehdotusta hyvinvointitalouden ohjausmalliksi, joka vahvistaisi hyvinvointilähtöistä politiikantekoa Suomessa. THL:n ja OECD:n WISE-keskuksen 21.–22.11.2023 järjestämä työpaja kokosi yhteen virkamiehiä hyvinvointitalouden edelläkävijämaista pohtimaan hallinnon käytäntöjen toimivuutta ja juurruttamista. Samalla se tarjosi oppeja Suomelle oman ohjausmallin kehittämiseksi.

Ilmastokriisi on terveys- ja ihmisoikeuskriisi

1.12.2023 14.11
STM
Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on arvioinut, että ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka ihmisyydelle 2000-luvulla. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin mukaan maailmassa arviolta 3,6 miljardia ihmistä elää ympäristöissä, jotka ovat erittäin haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Väkivalta ei ole yksityisasia

24.11.2023 13.22
STM
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen
Väkivalta musertaa. Mustelmien ja ruhjeiden lisäksi se aiheuttaa haavoja, jotka eivät näy ulospäin: arvottomuuden tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna vietetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Siksi on syytä nostaa keskusteluun aihe, joka edelleen jää liian usein kodin seinien sisäpuolelle.

Tavoitteena hyvä työkyky ja terve mieli työpaikoilla

24.11.2023 8.38
STM
Kuvassa ovat kolumnin kirjoittajat Jaana Vastamäki ja Mari Kupiainen.
Mielenterveyden häiriöiden vuoksi menetetyn työpanoksen arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. Työpaikoilla voidaan edistää mielenterveyttä ja rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa työkulttuuria. Suomen kestävän kasvun ohjelma tarjoaa monia eri menetelmiä mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla.

Digitaalinen turvallisuus pitää ottaa huomioon päätöksenteossa ja strategiassa

3.11.2023 11.42
STM
Uusien toimintamallien ja digitaalisten palveluiden edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita uudessa hallitusohjelmassa. Niillä on tarkoitus sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä sekä kansalaisten arkea.

Digitalisaatio tuo joustoa ja turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta

12.10.2023 8.40
STM
Kuvassa ovat kolumnin kirjoittajat Minna Saario ja Riikka Vuokko.
Mikä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisissa palveluissa on hyvää? Mitä pitäisi täydentää tai korjata? Millaisia digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja haluaisit käyttöösi tulevaisuudessa?

Mielenterveys on jokaisen oikeus

10.10.2023 9.03
STM
Yleistyneet mielenterveysoireet vaativat ripeitä panostuksia palveluihin ja matalan kynnyksen mielenterveysapuun. Hallitusohjelma sisältääkin useita toimenpiteitä, joilla mielenterveyspalvelujen saatavuus ja vaikuttavuus pyritään turvaamaan. Palvelut eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan mielenterveyttä on tuettava kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

IPS-toimintamalli uudistaa työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja

3.10.2023 14.05
STM
Tuula Kieseppä sosiaali- ja terveysministeriö ja Helka Raivio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
IPS-toimintamallilla tuetaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. Mallin käyttöönotto laajenee osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2023–2024.

Sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen ensiarvoisen tärkeää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi

27.6.2023 9.47
STM
Pride-kuukausi on huipentumassa meneillään olevaan Pride-viikkoon. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeää kestävän hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee monin eri tavoin yhteiskunnan moninaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Hyvinvointialueiden sote-palveluita vahvistetaan ja uudistetaan kehittämishankkeilla

19.6.2023 9.02
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa hyvinvointialueiden sote-palvelujen järjestämistä valtakunnallisilla strategisilla tavoitteilla, lainsäädännöllä sekä valtionavustusten avulla. Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeet tukevat alueiden palvelujen sisällöllistä kehittämistä vuoden 2025 loppuun saakka ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma vuoden 2023 loppuun.

Kun kaikki vaikuttaa kaikkeen

7.6.2023 14.58
STM
Taneli Puumalainen
Hallitusneuvotteluita käydään nyt Säätytalon lisäksi myös perinteisessä- ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenamme on ollut tuoda neuvottelupöytään faktoja siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia monopolin purkaminen ja alkoholin myynnin lisääminen ruokakaupoissa toisi.

Ihana, hankala työmarkkinatuki – Työmarkkinatuen historiasta evästyksiä tulevaan

2.6.2023 12.03
STM
Kuvituskuva
Työmarkkinatuen lähes 30 vuoden mittaisen historian aikana työmarkkinatukea ja työvoimapolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu useaan otteeseen. Nyt julkaistussa työmarkkinatuen historiaa koskevassa katsauksessa kuvataan työmarkkinatuen taustaa sekä tehtyjä lakimuutoksia, joissa tavoitteena on ollut vähentää työmarkkinatuen alkamista, lyhentää työmarkkinatukijaksoja ja ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä.

Työkyvyn tuen palvelut laajentuvat uusille alueille

30.5.2023 13.34
STM
Erityisasiantuntijat Niina Kovanen ja Mari Kupiainen
Työkykyohjelmassa (2019–2023) tehtyjä toimenpiteitä laajennetaan uusille alueille Suomen kestävän kasvun ohjelmassa seuraavan kahden vuoden aikana. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Tavoitteena on parantaa Suomen työllisyysastetta tukemalla osatyökykyisten polkuja työhön, työkykyisyyttä ja työssä pysymistä sekä varmistaa työkyvyn tuen palveluiden valtakunnallinen saatavuus ja laatu.

Nykyisellä rahoitustasolla ei pystytä turvaamaan kattavaa ja laadukasta turvakotiverkostoa

16.5.2023 12.40
STM
Turvakotipaikkojen määrä ei vastaa vielä todellista tarvetta ja Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita. Myös toimintakustannusten nousu edellyttää lisärahoitusta lähivuosien aikana.

Rahapelijärjestelmän kehittämisessä ei pidä ottaa varaslähtöä, koska päätöksen tueksi tarvitaan lisää tietoa

24.4.2023 13.34
STM
Tällä viikolla julkistettiin esiselvitys rahapelijärjestelmän vaihtoehdoista. Rahapelipolitiikan kehittämistarpeet on laajalti tunnistettu ja selvitys sisältää paljon hyvin koottua materiaalia jatkotyön tueksi. Se ei kuitenkaan anna riittäviä eväitä linjata tulevaisuuden rahapelijärjestelmää.

Seitsemän päivän hoitotakuu on ajuri - hoidon saatavuus ja jatkuvuus sen tavoite

21.4.2023 10.54
STM
kuvituskuva
Hallitustunnustelut ovat käynnissä ja keskustelu julkisuudessa vilkasta siitä, mistä tavoiteltava säästö seuraavalla hallituskaudella syntyy. Sosiaali- ja terveysministeriö on samoilla linjoilla siitä, että palveluiden leikkaaminen ei ole ratkaisun avain, vaan asioiden tekeminen paremmin ja toisin.

Vuoropuhelulla sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa ja tiedonhallinnassa yhteiseen maaliin

19.4.2023 10.24
STM
Suuntaviivat nyt -digitalisaation ja tiedonhallinnan tapahtuman logo
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämistä tehdään palveluorganisaatioiden ja sidosryhmien yhteistyönä. STM on järjestänyt erilaisia tilaisuuksia tiedon vaihtoon ja yhteiseen keskusteluun.