Kasvuohjelma nostaa Suomea terveys- ja hyvinvointialan kärkimaaksi

4.7.2024 14.59
STM
Terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) on merkittävää potentiaalia Suomen taloudelliselle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Innovatiiviset ratkaisut, kuten digitaaliset palvelut, teknologiset kehityshankkeet, tutkimusinfran vahvistaminen, lääkekehitys ja älykkäät tuotteet tunnistetaan merkittävinä mahdollisuuksina. Suomen on tärkeää olla alalla edelläkävijä.

Rauhan ja toivon Pride

24.6.2024 13.50
STM
Kansainvälistä Pride-kuukautta juhlitaan koko kesäkuu. Helsinki Priden tämän vuoden teema on ”Rauha ja toivo”. Meistä jokaisella on oikeus rauhaan. Meistä jokaisella on oikeus toivoon. Ne ovat syystä Helsinki Priden teemana juuri tänä vuonna.

Nuorten huumekuolemien taustalta löytyy kasautuneita ongelmia, haavoittuvuutta ja tukitoimien aukkopaikkoja

14.6.2024 8.33
STM
Elina Kotovirta
Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) laati teematutkinnan nuorten huumekuolemista. Tutkintaan on kerätty perustiedot alle 25-vuotiaiden tapaturmaisista huumekuolemista vuodelta 2023. Tutkittuja tapauksia on yhteensä 96, ja teematutkinnassa pyrittiin tunnistamaan kuolemaan johtaneita seikkoja.

Digiturvaa hyvinvointialueille!

28.5.2024 9.05
STM
Potilastietojen sujuva liikkuvuus terveydenhuollon yksiköiden välillä sekä ammattilaisten käytettävissä oleva ajantasainen tieto potilaan hoitamiseksi ovat keskeisiä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Digitaalista turvallisuutta kehittävät ja ylläpitävät toimet varmistavat, että potilastiedot ovat käytettävissä vain silloin kuin niitä tarvitaan ja vain niille ammattilaisille, jotka tietoa tarvitsevat.

Tieto auttaa torjumaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa

25.4.2024 13.05
STM
Lapsella on oikeus elää väkivallasta vapaata elämää. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuva yhteiskunnallinen tehtävämme on toimia tätä turvaten. Lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuminen edellyttää tietoa siitä, minkälaista väkivaltaa lapset kohtaavat. Tarvitsemme tietoa niin väkivallan tekijöistä, kokijoista kuin vaikutuksistakin.

Pohjoismaiset ministerit: Sosiaalisen median jättien on kannettava vastuunsa 

18.4.2024 17.17
STM
Älylaitteista on tullut pysyvästi osa elämäämme, mutta niillä on myös haittansa. Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi lisääntyy koko Pohjolassa. Siksi vaadimme yhdessä nyt, että sosiaalisen median jättiläiset kantavat vastuunsa, kirjoittavat Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit.

Sairausvakuutuslaki - Paljon vartijana

9.4.2024 9.51
STM
Sairausvakuutuslaki täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Sairausvakuutuslakia pohdittiin ja valmisteltiin Suomessa kymmeniä vuosia jo 1800-luvulta alkaen. Lakia alettiin soveltamaan 1.4.1964 ja se oli aikaansa nähden laaja ja moderni kokonaisuus.

Sote-alan ammattilaisia koskeva lainsäädäntö uudistuu: Lakien tarkoitus on mahdollistaa, ei estää

8.4.2024 12.31
Vaikka sosiaali- ja terveysalan henkilöstövaje on kiperä ongelma, se on silti ratkaistavissa. Joskus vaikuttavimmat ratkaisut pohjaavat juuri niihin tekijöihin, jotka ylläpitävät sitä, mikä on toimivaa ja onnistunutta.

Kasvuohjelma vauhdittamaan terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

3.4.2024 13.22
STM
Suomi kohtaa monimutkaisia terveyden ja hyvinvoinnin globaaleja haasteita, kuten väestön ikääntymistä ja sote-ammattilaisten työvoimapulaa. Niiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä ja rohkeutta toimia uudella tavalla sekä tehokkaita ja konkreettisia keinoja. Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä ja toimia merkittävässä roolissa haasteiden ratkaisijana.

Digitaalisten terveyspalvelujen käytöstä ja vaikuttavuudesta uusi tutkimushanke

28.3.2024 11.52
STM
Kasvokuvat Mika Kortelaisesta, Oskari Nokso-Koivistosta ja Markku Heinäsenahosta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt laaja-alaisen Digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuolto -ohjelman, joka toteutetaan osana laajempaa Kansallista palvelureformia. Digitalisaatio-ohjelmalla edistetään palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Osana digitalisaatio-ohjelmaa STM käynnistää kaksivuotisen tutkimushankeen, joka tuottaa tietoa digitaalisten terveyspalvelujen käytöstä, käyttäjistä ja vaikuttavuudesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä STM:n, THL:n, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Naisen paikka on kaikkialla

8.3.2024 8.29
STM
Tänään liputetaan naisten ja tyttöjen yhtäläisten oikeuksien puolesta. Suomi on yksi johtavia maita sukupuolten tasa-arvon vaalimisessa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä. Tänään saamme iloita niistä harppauksista, joita Suomessa on tällä saralla historian saatossa otettu ja tuntea kiitollisuutta niille, jotka tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta ovat väsymättömästi toimineet.

Suomen kestävän kasvun ohjelma puolivälissä

4.3.2024 13.20
STM
Kuvassa Kirsi Paasovaara ja Tuula Kieseppä
Suomen kestävän kasvun ohjelman mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyö etenee hyvinvointialueilla. Useita vaikuttavaksi todettuja toimenpiteitä ja menetelmiä on viety laajalti eteenpäin. Toimenpiteet jatkuvat vuoden 2025 loppuun, mutta seuranta osoittaa jo nyt, että ohjelmassa on edetty suunnitelman mukaisesti kohti tavoitteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiolle tarvitaan yhteinen visio

20.2.2024 10.46
STM
Rahoitus- ja henkilöstövajeesta kärsivä julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa uudistuksia, jotka lisäävät tuottavuutta. Tämä tarkoittaa uutta teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja. Digitaaliseen asiointiin, automaatioon ja erityisesti nopeasti kehittyviin tekoälyteknologioihin kohdistuu merkittäviä odotuksia.

Onnea yksivuotiaat – ja katse eteenpäin!

24.1.2024 10.46
STM
Joillakin hyvinvointialueilla panostetaan hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen säästöjen keskelläkin. Pitkällä aikavälillä se tuo myös taloudellista hyötyä. Parhaat esimerkit kannattaa muidenkin alueiden ottaa käyttöönsä.

Kela-korvaukset nousivat vuoden alussa hoitojonojen purkamiseksi

4.1.2024 10.06
STM
Lääkärikäyntien kela-korvaukset nousivat vuoden alusta alkaen. Orpon hallituksen tavoitteena on lyhentää hoitojonoja, helpottaa hyvinvointialueiden taakkaa ja ennen kaikkea nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Edelläkävijämaiden oppeja Suomen hyvinvointitalouden ohjausmallille

11.12.2023 13.00
STM
Kuvassa panelistit
THL:n kehittämishankkeessa laaditaan Suomelle ehdotusta hyvinvointitalouden ohjausmalliksi, joka vahvistaisi hyvinvointilähtöistä politiikantekoa Suomessa. THL:n ja OECD:n WISE-keskuksen 21.–22.11.2023 järjestämä työpaja kokosi yhteen virkamiehiä hyvinvointitalouden edelläkävijämaista pohtimaan hallinnon käytäntöjen toimivuutta ja juurruttamista. Samalla se tarjosi oppeja Suomelle oman ohjausmallin kehittämiseksi.

Ilmastokriisi on terveys- ja ihmisoikeuskriisi

1.12.2023 14.11
STM
Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on arvioinut, että ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka ihmisyydelle 2000-luvulla. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin mukaan maailmassa arviolta 3,6 miljardia ihmistä elää ympäristöissä, jotka ovat erittäin haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Väkivalta ei ole yksityisasia

24.11.2023 13.22
STM
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen
Väkivalta musertaa. Mustelmien ja ruhjeiden lisäksi se aiheuttaa haavoja, jotka eivät näy ulospäin: arvottomuuden tunnetta, pelkoa ja häpeää. Huomenna vietetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Siksi on syytä nostaa keskusteluun aihe, joka edelleen jää liian usein kodin seinien sisäpuolelle.

Tavoitteena hyvä työkyky ja terve mieli työpaikoilla

24.11.2023 8.38
STM
Kuvassa ovat kolumnin kirjoittajat Jaana Vastamäki ja Mari Kupiainen.
Mielenterveyden häiriöiden vuoksi menetetyn työpanoksen arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. Työpaikoilla voidaan edistää mielenterveyttä ja rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa työkulttuuria. Suomen kestävän kasvun ohjelma tarjoaa monia eri menetelmiä mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla.

Digitaalinen turvallisuus pitää ottaa huomioon päätöksenteossa ja strategiassa

3.11.2023 11.42
STM
Uusien toimintamallien ja digitaalisten palveluiden edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita uudessa hallitusohjelmassa. Niillä on tarkoitus sujuvoittaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä sekä kansalaisten arkea.