Aluehallintovirastot vastaavat alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta

Aluehallintovirastoja (avi) on Manner-Suomessa kuusi.

Avit ohjaavat ja valvovat julkista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ne myöntävät yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat. Avit myös valvovat, että julkiset ja yksityiset palvelut ovat lain edellyttämällä tasolla. Lisäksi aluehallintovirastot edistävät yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista.

Aluehallintovirastot muun muassa

  • vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden alueellisesta laillisuusohjauksesta ja -valvonnasta
  • myöntävät toimiluvat alueen yksityisille sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille
  • myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja myyntiluvat ja valvovat myyntiä
  • vastaavat työsuojelun valvonnasta 
     
  • Aluehallintovirasto

Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvira valvoo valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja alkoholielinkeinon toiminnan asianmukaisuutta.

Virasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallintovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa. Virasto ohjaa valtakunnallisesti terveydensuojelun toimeenpanoa ja valvontaa.

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Lisätietoja asiakkaan ja potilaan oikeuksista löytyy alla olevasta linkistä.

Lisätietoja

Jaska Siikavirta, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163394   Sähköpostiosoite:


Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163253   Sähköpostiosoite: