Aluehallinto

Aluehallintovirastoja (Avi) on Manner-Suomessa kuusi. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastot edistävät yhteistyössä kuntien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymistä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti sekä ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista. 

Avit ohjaavat ja valvovat kunnallista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ne myöntävät yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat. Ne valvovat, että julkiset ja yksityiset palvelut ovat lain edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista muun muassa kantelujen käsittelyn avulla.

Aluehallintovirastot  

  • vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta
  • arvioivat kuntien peruspalveluiden saatavuutta ja laatua
  • myöntävät toimiluvat alueen yksityisille sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille
  • myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja myyntiluvat ja valvovat myyntiä
  • käsittelevät kanteluja ja yksilön oikeusturva-asioita
  • vastaavat työsuojelun valvonnasta
  • huolehtivat pelastustoimen kehittämisestä ja poikkeusoloihin varautumisesta. 
     
  •  Aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Valvira tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa mm. laatimalla yhteisiä valvontaohjelmia, joissa on myös tarkemmin sovittu työnjaosta aluehallintovirastojen ja Valviran kesken.

Lisätietoja