Yhdistyneet kansakunnat YK

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu Suomen YK-politiikkaan sosiaali-, terveys- ja tasa-arvopolitiikan asiantuntijana. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu omalle hallinnonalalleen kuuluvien sopimusten valmisteluun ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Suomen tavoitteena YK:ssa on edistää ihmisoikeuksia ja ihmisten valmiuksia toimia ja osallistua. Tärkeimmät asiat, jotka takaavat mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ovat

  • syrjimättömyys
  • terveys
  • tasa-arvo
  • koulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu YK:n eri elimien työskentelyyn, erityisesti YK:n sosiaalisen kehityksen toimikuntaan, naisten aseman toimikuntaan sekä huumausainetoimikuntaan, toteuttaa, seuraa ja toimeenpanee YK:n ihmisoikeussopimuksia, toimintaohjelmia ja suosituksia Suomessa toimittaa lausuntoja YK:lle, sen erityisjärjestöille ja alaisille organisaatioille.

YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti.

Kestävän kehityksen agendan tavoitteista jokainen koskettaa tavalla tai toisella sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa

Kööpenhaminan julistus ja toimintaohjelma

Vuonna 1995 hyväksytyssä Kööpenhaminan julistuksessa ja toimintaohjelmassa sitoudutaan asettamaan ensisijaisiksi tavoitteiksi köyhyyden poistaminen, täystyöllisyyden saavuttaminen sekä vakaiden, turvallisten ja oikeudenmukaisten yhteiskuntien edistäminen.

STM seuraa toimintaohjelman toteuttamista YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alaisen sosiaalisen kehityksen toimikuntatyöskentelyn (Commission for Social Development) kautta. Toimikunta käsittelee vuosittaisissa kokouksissaan toimintaohjelman teemoja ja valmistelee niihin perustuvia raportteja ja päätöslauselmia sekä toimenpide-ehdotuksia.

Ikääntymisen alueellinen toimintastrategia (MIPAA/RIS)

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE:n) ikääntymisen alueellinen toimintastrategia (MIPAA/RIS) julkaistiin vuonna 2002. Strategia perustuu niin kutsuttuun Madridin toimintaohjelmaan ja se sisältää kymmenen sitoumusta, jotka velvoittavat toteuttamaan monipuolista ikäpolitiikkaa.

Toimintastrategiasta järjestetään seurantakokous viiden vuoden välein. Viimeisin seurantakokous järjestettiin Lissabonissa tammikuussa 2017.