Kuntien vastuu terveydensuojelusta

Kuntien vastuu terveydensuojelusta - kuvituskuvaKunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Kunnissa terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen).

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa varauduttava ennakolta toimiin erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma).

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo terveydensuojelua alueellaan sekä arvioi kuntien terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat alueillaan

  • ilmoituksenvaraista toimintaa
  • talousvesiä ja vesilaitoksia
  • uimarantoja ja uima-allasvesiä
  • jätteitä, jätevesiä ja käymälöitä
  • asuntoja ja muita oleskelutiloja
  • yleisiä alueita, rakennuksia ja laitoksia sekä
  • mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämistä.

Asunnontarkastuksissa terveydensuojeluviranomaiset voivat käyttää apunaan ministeriön antamaa ohjetta asumisterveydestä:

Ympäristö- ja terveyshaittaa aiheuttava toiminta

Ympäristö- ja terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavalle toiminnalle pitää hakea ympäristölupaa ympäristönsuojeluviranomaisilta. Ympäristölupien myöntäminen esim. metsä- ja kemianteollisuudelle, energiantuotannolle, eläinsuojille tai kalankasvatukselle kuuluu ympäristöhallinnolle. Mikäli ympäristöhaittaa aiheuttava toiminta saattaa aiheuttaa myös terveyshaittaa, pyytää ympäristönsuojeluviranomainen tästä lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta.

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163311   Sähköpostiosoite: