logo

Parempaa terveyttä genomitiedon avulla

Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon käyttö terveydenhuollossa yleistyy lähivuosina. Tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunnitellaan usein yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon avulla.

Jotta kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus hyötyä genomitiedosta, sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen kansalliseksi genomistrategiaksi. Strategiassa esitellään keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan genomitiedon tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa.

Genomitiedon tehokkaan käytön hyötyjä ovat:

 • tehokkaampi sairauksien ehkäisy
 • kohdennetut seulonnat
 • tehokkaampi taudinmääritys
 • yksilöllistetty hoito
 • turvallisempi lääkitys
 • tuloksellisempi tutkimus
 • lisääntynyt taloudellinen tutkimus.

Yksilöllinen terveydenhuolto hillitsee terveyskuluja

Yksittäinen ihminen voi hyötyä genomitiedosta esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Ihmisellä on paremmat mahdollisuudet edistää omaa terveyttään.
 • Sairauksia pystytään diagnosoimaan aiempaa tarkemmin.
 • Tarjolla olevista hoitomuodoista tai lääkkeistä voidaan valita se, joka tehoaa parhaiten juuri kyseessä olevalle potilaalle.
 • Yleisiin kansantauteihin kehitetään todennäköisesti ehkäisykeinoja ja yksilöllisiä hoitoja.
 • Seulonnat voidaan kohdistaa aiempaa tarkemmin juuri niihin, joilla on alttius sairastua tiettyyn tautiin.

Samalla, kun yksilön hyvinvointi lisääntyy diagnostiikan ja hoitojen tarkentumisen sekä sairauksien ehkäisyn myötä, yksilöllinen terveydenhuolto auttaa hillitsemään terveyskuluja.

Suomeen voi syntyä paljon uutta tutkimus- ja liiketoimintaa

Sen lisäksi, että kansalaiset hyötyvät tieteen edistysaskelista, Suomella on kaikki edellytykset nousta kansainvälisesti tavoitelluksi yhteistyökumppaniksi genomitutkimuksessa ja genomiikka-alan yritystoiminnassa.

Suomen keskeisiä vahvuuksia ovat

 • korkeatasoinen terveydenhuolto
 • yhdenmukaiset hoitokäytännöt
 • luotettavat terveydenhuollon rekisterit
 • biopankkien korkealaatuiset näytekokoelmat
 • korkeatasoinen geneettisen tutkimuksen traditio ja
 • suomalaisten halukkuus osallistua tieteelliseen tutkimukseen.

Lisäksi Suomen poikkeuksellisen asutushistorian vuoksi väestön geneettinen rakenne antaa erityisiä mahdollisuuksia yhdistää genomi- ja terveystietoja. Suomi on myös maailman johtavia terveysteknologian kehittäjiä. Suomeen voikin syntyä merkittävästi uutta tutkimus- ja liiketoimintaa.

Lisätietoja

Sini Tervo, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163529   Sähköpostiosoite:

Muualla verkossa

Artikkeleita:

Duodecim 8/2017 teemana: Genomitieto