FI SV EN

Asumistuet

KerrostaloSosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Asumistukia haetaan Kelasta.

Asumistuella valtio auttaa pienituloisia selviämään asumismenoista.

Yleinen asumistuki on uudistettu vuoden 2015 alusta. Asumistuen perusteista säädetään kokonaisuudessaan laissa.

Laissa on muun muassa yksinkertaistettu niiden enimmäisasumismenojen määrittelyä, jotka otetaan huomioon, kun tukea myönnetään. Nykyisin enimmäisasumismenot perustuvat kokonaisvuokraan.

Enimmäisasumismenot vaihtelevat alueellisesti ja ruokakunnan koon mukaan. Tuloista johtuva omavastuu määräytyy laskukaavan perusteella ja sen määrään vaikuttaa tulojen lisäksi ruokakunnan lasten ja aikuisten määrä. Asumistukilakiin sisältyy ansio- ja yrittäjätulojen 300 euron suuruinen ansiotulovähennys. Se tulee voimaan 1.9.2015.

Tukea asumismenoihin

Asumistukea voidaan myöntää asumismenoihin Suomessa sijaitsevasta, vakinaisesta asunnosta, oli se sitten

 • vuokra-asunto
 • omistusasunto
 • asumisoikeusasunto tai
 • osaomistusasunto.

Asumisen tukimuotoja ovat

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki (eläkeläisille)
 • opintotuen asumislisä (opiskelijalle) ja
 • sotilasavustuksen asumisavustus (asevelvollisen palvelusaikana).

Asumistukea saavat perheet, parit sekä yksin ja yhteisössä asuvat

Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtaista. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt.

Yleistä asumistukea voivat saada

 • lapsiperheet
 • avioparit
 • avoparit
 • yksin asuvat tai
 • yhteisössä asuvat.

Samaa sukupuolta olevien rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Rekisteröimätön parisuhde samaa sukupuolta olevien välillä ei kuitenkaan rinnastu avoliittoon.

Eläkkeensaajille tukea myönnetään eläkkeensaajan asumistukijärjestelmästä.

Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat sen, saako hän opintotuen asumislisää vai yleistä asumistukea. Lapsiperheet ja omistusasunnossa asuvat opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin.

Vain opintotukeen oikeutetut opiskelijat voivat saada opintotuen asumislisää.

Sotilasavustuksen asumisavustusta voivat palvelusajalta saada asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa oleva asevelvollinen tai vapaaehtoisessa asepalvelussa oleva nainen ja näiden omaiset.

Asumistukia haetaan Kelasta

Kaikki tukimuodot maksaa Kela, jolta tukea myös haetaan.

Asumistukien ja asumislisän päätöksistä valittaminen

Päätöksessä kerrotaan aina, miten siitä voi valittaa. Asumistukipäätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tai opintotuen asumislisän osalta Opintotuen muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU