Asumistuet

Kerrostalo

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Asumistukia haetaan Kelasta.

Asumistuella valtio auttaa pienituloisia selviämään asumismenoista.

Yleinen asumistuki uudistettiin vuoden 2015 alusta. Asumistuen perusteista säädetään kokonaisuudessaan laissa.

Yleisessä asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot vaihtelevat alueellisesti ja ruokakunnan koon mukaan. Tuloista johtuva omavastuu määräytyy laskukaavan perusteella ja sen määrään vaikuttaa tulojen lisäksi ruokakunnan lasten ja aikuisten määrä.

Tukea asumismenoihin

Asumistukea voidaan myöntää asumismenoihin Suomessa sijaitsevasta, vakinaisesta asunnosta, oli se sitten

 • vuokra-asunto
 • omistusasunto (yleinen asumistuki 31.12.2024 saakka)
 • asumisoikeusasunto tai
 • osaomistusasunto.

Asumisen tukimuotoja ovat

 • yleinen asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki (eläkeläisille)
 • opintotuen asumislisä (opiskelijalle, vain erityistilanteissa, Ahvenanmaalla ja ulkomaan opintoihin) ja
 • sotilasavustuksen asumisavustus (asevelvollisen palvelusaikana).

Asumistukea saavat perheet, parit sekä yksin ja yhteisössä asuvat

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt.

Yleistä asumistukea voivat saada

 • lapsiperheet
 • avioparit
 • avoparit
 • yksin asuvat tai
 • yhteisössä asuvat.

Avio- ja avopuolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan. Myös avopuolisot voivat olla samaa sukupuolta. 

Eläkkeensaajille tukea myönnetään eläkkeensaajan asumistukijärjestelmästä.

Sotilasavustuksen asumisavustusta voivat palvelusajalta saada asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa oleva asevelvollinen tai vapaaehtoisessa asepalvelussa oleva nainen ja näiden omaiset.

Asumistukia haetaan Kelasta

Kaikki tukimuodot maksaa Kela, jolta tukea myös haetaan.

Asumistukien ja asumislisän päätöksistä valittaminen

Päätöksessä kerrotaan aina, miten siitä voi valittaa. Asumistukipäätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tai opintotuen asumislisän osalta Opintotuen muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163344   Sähköpostiosoite:


Pekka Paaermaa, hallitussihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163004   Sähköpostiosoite: