Työsuojelulainsäädäntö

Lainsäädäntö, kuvituskuvaTyöntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi on Suomessa laaja lainsäädäntö.

Säädökset ja niiden noudattamisen valvonta ovat työsuojeluviranomaisten  tärkein keino vaikuttaa työpaikkojen olosuhteisiin.

Terveys, turvallisuus ja työehdot ydinaluetta

Työsuojelulainsäädännön ytimessä ovat työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden suojelu sekä työehdot. Työsuojeluviranomaiset valvovat myös tilaajavastuulain ja yhdenvertaisuuslain noudattamista ja tietosuojaa työelämässä

Myös koneiden, laitteiden, kemikaalien sekä muiden työssä käytettävien tuotteiden valmistajalle säädetyt turvallisuusvaatimukset edistävät työturvallisuutta.

Lainsäädäntöä valmistellaan Suomessa ja EU:ssa

Suuri osa uudesta työsuojelulainsäädännöstä perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön (direktiiveihin ja asetuksiin). Suomalaiset asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti EU:n työsuojelulainsäädännön valmisteluun.

Työsuojeluun vaikuttavat EU-direktiivit ja asetukset koskevat

  • työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja turvallista työympäristöä
  • työoikeutta, työaikaa ja muita työsuhteen ehtoja
  • valmistajalle suunnattuja koneiden ja henkilönsuojainten teknisiä turvallisuusvaatimuksia

Direktiivit eivät sellaisenaan ole voimassa Suomessa, vaan ne siirretään osaksi suomalaista lainsäädäntöä.

EU:ssa työsuojeluasioista vastaa komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosasto. Suomessa työsuojelulainsäädännön valmistelu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvososastolle. 

Työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivassa neuvottelukunnassa.

Yleistä työoikeutta koskeva lainsäädäntö valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja

Antti Janas, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY Puhelin:0295163501   Sähköpostiosoite: