Päättyneitä hankkeitamme

 • Työelämäohjelmat »

  Hallitusohjelman työelämäohjelmat ovat tuottaneet hallituskaudella 2019-2023 konkreettisia ratkaisuja työelämään ja palvelujärjestelmään.

 • Sote-uudistus »

  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023.

 • Perhevapaauudistus »

  Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken.

 • Lääkeasioiden uudistus »

  Uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

 • Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen »

  Hankkeissa kehitetään asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja henkilöille, jotka tarvitsevat monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tukea.