Rahapelien haittariskien arviointi

Arviointityötä toteuttaa STM:n asettama rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä.

Arviointiryhmä tarkastelee Veikkauksen pelitoimintaa ja sen kehittämistä sekä osallistuu viranomaisprosesseihin, joilla pelitoimintaa ohjataan.

Ryhmä asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenistö muodostuu rahapelien ja rahapelihaittojen asiantuntijoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Helsingin yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Peliklinikalta. 

Rahapelien tarjontaan vaikuttaminen on keskeinen keino ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Rahapeleihin liittyviä haittoja ja haittariskejä voidaan rahapelitarjonnan osalta vähentää pelien ominaisuuksiin, peliympäristöön ja pelimyyntiin vaikuttamalla sekä erilaisilla pelirajoituksilla ja pelaamisen hallinnan välineillä.

Haittariskien arviointi on osa arpajaislain 52 §:ssä STM:lle määriteltyjen pelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvien tehtävien toimeenpanoa.

Arvioinnissa tarkastellaan:

  • pelien piirteitä ja ominaisuuksia
  • pelirajoituksia ja pelaamisen hallintakeinoja
  • saatavuutta ja saavutettavuutta sekä
  • markkinointia.

Pelituotteen haittaprofiilin määrittämisessä hyödynnetään teknisen mittaamisen ja asiantuntija-arvioinnin keinoja, soveltuvaa tieteellistä tutkimusta sekä auttavien palveluiden tietoa apua hakevien tilanteista. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään haittoja kohdanneiden kokemuspohjaista tietoa sekä mahdollisia muita haitta-aineistoja.

Arvioinnissa huomioidaan Veikkauksen pelitarjonnan lisäksi järjestelmän ulkopuolinen tarjonta ja sen vaikutukset. Veikkauksen peli- ja pelaajadatalla on kasvava merkitys arviointityön pohjana. 

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163040   Sähköpostiosoite: