Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutukset - kuvituskuvaYmpäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen ympäristövaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi. Siinä selvitetään ja arvioidaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle.

Muut ministeriöt huolehtivat omalla toimialallaan lain täytäntöönpanon ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä. Ne voivat tarvittaessa antaa arviointimenettelyä koskevia soveltamisohjeita.

STM:n ohjeet ympäristövaikutusten arviointiin

Sosiaali- ja terveysministeriön ympäristövaikutusten arviointia käsittelevät ohjeet ovat yleisiä ohjeita ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi.

Ohjeet on tarkoitettu arviointien laatijoille sekä valtion että kuntien sosiaali- ja terveysvaikutusten arviointiin liittyvistä tehtävistä vastaaville viranomaisille.

Lisätietoja

Mikko Paunio, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163312   Sähköpostiosoite:


Vesa Pekkola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163282   Sähköpostiosoite: