Sosiaalialan osaamiskeskukset

Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat yhteistyöhön alueensa hyvinvointialueita, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja.

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on yhteensä 11, ja niiden toimialueet kattavat kaikki hyvinvointialueet. Yksi osaamiskeskus on ruotsinkielinen.

Osaamiskeskuksille maksetaan valtionavustusta, joka määräytyy osaamiskeskuksen toiminta-alueen väestömäärän ja pinta-alan mukaan.

Sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävänä on muun muassa (Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta, 1230/2001)

  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii neuvottelukunta, jonka tehtävänä on mm. osaamiskeskustoiminnan valtakunnallisten linjausten ja osaamiskeskusten toiminnan yhteensovittaminen.  

Lisätietoja osaamiskeskusten omilta verkkosivuilta

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163492   Sähköpostiosoite: