Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö

Terveyden edistäminen on osa kansanterveystyötä ja sen merkitystä painotetaan terveydenhuoltolaissa.

Terveyden edistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä säädetään myös muun muassa laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, tupakkalaissa ja alkoholilaissa.

Väestön hyvinvoinnin edistämisestä ja sen vastuista säädetään myös sosiaalihuoltolaissa ja työturvallisuuslaissa.

Lait Finlexissä:

Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö

Ympäristöterveydenhuollon lakien ja niiden toimeenpanonvalvonnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Kansainväliset velvoitteet

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ympäristöterveydenhuoltoon vaikuttavat myös kansainväliset sopimukset sekä EU:n lainsäädäntö.