Terveydenhuollon päivystys

Päivystys - kuvituskuva

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. 

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kiireellisen hoidon yleisestä suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta ja lainsäädännön toimeenpanon tuesta, ohjauksesta ja strategisesta kehittämisestä toimivaltansa puitteissa 

Kiireellisestä hoidosta ja päivystyksestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja päivystysasetuksessa:

Hyvinvointialue järjestää terveydenhuollon päivystyspalvelun

Kiireellisen hoidon antamista varten hyvinvointialueen on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys.

Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä pääosin yhteispäivystyksenä, jossa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja näiden tarvitsemat diagnostiikkapalvelut. Myös sosiaalihuoltolaissa säädetty sosiaalipäivystys tulee järjestää terveydenhuollon yhteispäivystyksen yhteydessä.

Käytännössä yhteispäivystykset sijaitsevat suurten sairaaloiden yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää hyvinvointialueille luvan ylläpitää tämän lisäksi perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä.

Päivystyspisteistä ja niiden välisestä työnjaosta on sovittava yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa (Sote-järjestämislaki 36§), aiemmin erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve. Päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden ja ensihoitopalvelun on tehtävä yhteistyötä niin, että ne muodostavat alueellisesti toimivan kokonaisuuden.

Päivystyksen kansalliset ohjaus- ja neuvontapalvelut

Väestön on vaikea arvioida oman terveydentilansa edellyttämän tutkimuksen ja hoidon kiireellisyyttä. Tämän vuoksi päivystykselliseen hoitoon ohjautuu potilaita, joiden hoito olisi tarkoituksenmukaisempaa hoitaa virka-aikaisissa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Väestön ohjausta ja neuvontaa varten on rakennettu kansallisia ohjaus- ja neuvontapalveluita. 

Päivystysapu 116 117

Päivystysapu 116117 on Digi Finland Oy:n ylläpitämä hyvinvointialueiden neuvonta- ja ohjauspalvelu, josta kuka tahansa voi kysyä neuvoja äkillisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Päivystysapu 116117 toimii lähes koko Suomessa.

Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta kunkin alueen ohjeiden mukaisesti. Päivystysavusta saa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta kiireellisissä tapauksissa. 

Päivystystalo

Päivystykselliseen ongelmaan liittyvistä asioista saa tietoa myös Päivystystalosta, joka on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä verkkopalvelu. Se tarjoaa kenelle tahansa apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon ja ohjausta oikeanlaiseen palveluun hakeutumisessa.

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite: