Pohjoismaiset rahoitushaut

Pohjoismaista rahoitusta voi saada erilaisiin yhteistyö- ja kehityshankkeisiin. 

Rahoitusta pohjoismaisiin työympäristöhankkeisiin voi hakea Pohjoismaiden ministerineuvostolta.

Pohjoismaiden tasa-arvorahasto rahoittaa tasa-arvoa edistäviä yhteistyöhankkeita.