Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tekevät yhteistyötä terveyttä edistävän liikunnan hyväksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjaa ja kehittää liikuntapolitiikkaa, jolla edistetään väestön hyvinvointia.

OKM myös tukee liikuntapaikkojen rakentamista ja kuntien sekä liikuntajärjestöjen toimintaa.

Terveyttä edistävästä liikunnasta tehdään päätöksiä useilla hallinnonaloilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut liikuntaan liittyviä linjauksia ja suosituksia.

Linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 

Yhteiskunnan sekä sen organisaatioiden ja päätöksentekijöiden on kannustettava, tuettava ja ohjattava yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta:

  1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa.
  2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa.
  3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.
  4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi. Suosituksissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja istumisen vähentämiseen eri-ikäisille ihmisille, päiväkodeille, kouluille, työpaikoille sekä iäkkäiden kotihoitoon ja palvelutaloihin.

Opetusalan ja sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on avainasemassa kannustettaessa ihmisiä aktiivisiin valintoihin. 

Suositukset kunnille terveyttä edistävästä liikunnasta

Kuntien on huolehdittava, että kuntalaisilla on mahdollisuudet harrastaa päivittäistä liikuntaa. Terveyttä edistävä liikunta tuo hyvinvointia koko kunnalle, joten eri toimialat tekevät yhteistyötä sen eteen.

Lisätietoja

Mari Miettinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163644