Liikunta lisää terveyttä ja hyvinvointia

Liikunnallinen elämäntapa tukee monien sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Liikunnan hyödyt liittyvät erityisesti lihavuuden, sydän- ja verisuosisairauksien, tyypin 2 diabeteksen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, masennuksen, useiden syöpämuotojen ja muistisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on lisätä elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon työvälineenä. Liikuntaan kannustaminen on ohjauksen olennainen osa.

Sosiaali- ja terveysministeriö edistää väestön liikkumista, hyvinvointia ja terveyttä ohjelmien ja poikkihallinnollisen yhteistyön kautta. Keskeisimpiä ohjelmia ovat Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 - valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpano ja Suomen kestävän kasvun ohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen (LIPOKO) keskeisenä tehtävänä on koordinoida poikkihallinnollista yhteistyötä. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitus pitää liikunnan edistämistä keskeisenä keinona väestön hyvinvoinnille ja terveydelle. Hallitus on tehnyt ehdotuksen Suomi Liikkeelle –ohjelman käynnistämisestä. Työtä koordinoimaan on asetettu Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kehittää elintapaohjausta, jossa liikuntaan kannustaminen on keskeinen osana. Elintapaohjauksen tavoitteena on tukea yksilöä tai ryhmää tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, pysyviä elintapamuutoksia. Hyvinvointialueiden tehtävänä on koordinoida elintapaohjauksen kokonaisuutta. Tämän työn tueksi on valmisteltu Elintapaohjauksen tarkistuslista. 

Lisätietoja

Mari Miettinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163644   Sähköpostiosoite: