Syöpäseulonnat

Syöpäseulonnalla tarkoitetaan syövän esiasteiden tai varhaisvaiheiden järjestelmällistä etsimistä väestöstä. Tavoitteena on vähentää seulottavan syövän aiheuttamia kuolemia. Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisia syöpäseulontoja ovat rintasyöpä- ja kohdun kaulaosan syövän seulonnat sekä vuodesta 2022 alkaen suolistosyövän seulonta.

Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä ohjeistaa ja seuraa syöpäseulontojen käynnistämistä, toteutusta ja kehittämistä sekä tekee ehdotuksia ja avustaa asiantuntemuksellaan sosiaali- ja terveysministeriötä syöpäseulontoihin liittyvien lakien ja asetusten valmistelussa.

Seulontoihin kutsutaan seuraavasti:

  • Rintasyöpäseulonta: 50–69-vuotiaat naiset 20–26 kuukauden välein
  • Kohdun kaulaosan syövän seulonta: 30–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Osassa kunnista seulontaan kutsutaan myös 25-vuotiaita.
  • Suolistosyövän seulonta: Vuonna 2022 kaikki 60‑, 62‑, 64‑, 66- ja 68‑vuotiaat naiset ja miehet. Kun ohjelma on saavuttanut koko laajuutensa vuonna 2031, seulontaan kutsutaan 56–74‑vuotiaat kahden vuoden välein. 

Jos sinulla on kysyttävää oman seulontasi kutsusta tai aikataulusta, ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi terveyspalveluihin. Tietoa seulonnoista on myös Suomen Syöpärekisterin ja Syöpäjärjestöjen verkkosivuilla. 

Rintasyövän seulonta

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Seulonnan avulla rintasyöpä pyritään havaitsemaan mahdollisimman aikaisin. Seulonnan tärkein hyöty on rintasyövästä johtuvien kuolemien väheneminen.

Seulonnalla rintasyöpä löytyy yleensä varhain, jolloin syövän hoitoennuste on hyvä. Syövän varhainen toteaminen myös lisää mahdollisuuksia hoitoihin, jotka säästävät rintarauhaskudosta.

Seulontaan kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Seulontapaikkana voi olla lääkäriasema, terveyskeskus, kunnan seulonta-asema tai liikuteltava seulontayksikkö eli niin kutsuttu seulontavaunu. Seulontatestinä on ensisijaisesti mammografia eli rintojen röntgenkuvaus. Mammografiakuvat tulkitsee kaksi radiologian erikoislääkäriä. Tarvittaessa seulontakeskuksessa tehdään myös varmistustutkimuksia (täydentävä mammografia, ultraäänitutkimus ja neulanäytteet).

Seulontatulos ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä. Jos seulonnan perusteella on aihetta jatkotutkimuksiin, seulontaan osallistunut saa kutsun niihin ja mahdollisesti jatkotutkimuksia seuraaviin toimenpiteisiin ja hoitoihin. Seulontakutsut lähetetään väestörekisteritietojen perusteella, joten kutsun saavat myös naiset, joilla on aikaisemmin todettu rintasyöpä.

Kohdunkaulan syövän seulonta

Tehokkaan seulonnan ansiosta kohdunkaulan syöpä on harvinaistunut Suomessa, mutta taudin ilmaantuvuus on alkanut uudelleen suurentua erityisesti 30–44-vuotiailla naisilla. Seulonnassa pyritään havaitsemaan varhaisasteen kohdunkaulasyövän lisäksi syövän esiasteita. Seulonnan tärkein hyöty on kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuden ja siitä aiheutuvien kuolemien väheneminen.

Suurin osa kohdunkaulasyöpään sairastuneista paranee, kun tauti todetaan varhaisvaiheessa. Seulonnan avulla pyritään toteamaan varhaisvaiheen syöpien lisäksi kehittymässä eli esiastevaiheessa olevia kohdunkaulasyöpiä. Esiasteiden hoito on varsin tehokasta ja haitatonta varsinaisten syöpien hoitoihin verrattuna, ja esiasteita hoitamalla voidaan kokonaan estää syövän kehittyminen.

Seulontaan kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Seulontatestinä on joko HPV- tai Papa-testi. Seulontatesti otetaan kutsun perusteella terveyskeskuksessa tai seulontalaboratoriossa ja analysoidaan patologian laboratoriossa. Patologian laboratorio myös lähettää naisille vastauksen testituloksesta ja tekee tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin.

Seulontatulos ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä. Jos seulonnan perusteella on aihetta jatkotutkimuksiin, seulontaan osallistunut saa kutsun niihin ja mahdollisesti jatkotutkimuksia seuraaviin toimenpiteisiin ja hoitoihin.

Suolistosyövän seulonta

Suolistosyöpä on yhteisnimi paksu- ja peräsuolen syöville. Suolistosyöpä on sekä naisten että miesten toiseksi yleisin syöpä. Seulonnan avulla suolistosyöpä pyritään havaitsemaan oireettomassa varhaisvaiheessa.  Seulonnan tavoitteena on vähentää suolistosyövästä johtuvia kuolemia.

Varhain todettu suolistosyöpä on helpompi hoitaa ja todennäköisemmin parannettavissa. Varhaisvaiheessa havaittu syöpä myös aiheuttaa vähemmän inhimillistä kärsimystä. Siksi EU suosittaa suolistosyövän seulontaa jäsenmailleen.

Suolistosyövän seulonnan avulla voidaan lisäksi havaita polyyppeja, jotka eivät ole syöpiä, mutta joista osa voi kehittyä syöviksi. Polyypit voidaan poistaa, jolloin syöpää ei kehity, joten seulonnalla voidaan myös ehkäistä syöpää.

Seulontaan kutsutaan henkilökohtaisesti. Seulottaville henkilöille lähetetään postitse seulontatestipaketti ohjeiden kera. Seulontaa varten tarvitaan yksi ulostenäyte, joka otetaan itse kotona. Näyte lähetetään laboratorioon tutkittavaksi paketista löytyvässä pahvikuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu.

Seulontatesti on immunokemiallinen ulosteen veritesti (FIT), jolla etsitään piilevää verta ulosteesta.

Seulontatulos ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä. Jos seulonnan perusteella on aihetta jatkotutkimuksiin, seulontaan osallistunut saa kutsun niihin ja mahdollisesti jatkotutkimuksia seuraaviin toimenpiteisiin ja hoitoihin.

Lisätietoja