Syöpäseulonnan järjestäjille

Seulonta-asetuksen mukaan hyvinvointialue on velvollinen tarjoamaan rintasyövän seulontaa 50–69-vuotiaille ja kohdun kaulaosan syövän seulontaa 30–65-vuotiaille naisille. Joillaain hyvinvointialueella seulonnat on laajennettu koskemaan myös asetuksessa mainittua seulontaikää nuorempia naisia. Vuoden 2022 alusta seulontaohjelmaan kuuluu myös suolistosyövän seulonta.

Hyvinvointialue voi lisäksi järjestää valtakunnallista seulontaohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi. 

Seulonnan järjestäjän tulee jakaa riittävästi tietoa seulonnan sisällöstä ja vaikutuksista. Paras tapa välittää tietoa seulonnasta on seulontakutsu, sillä sen saavat kaikki seulontaikäiset.

Syöpäseulontaketju

Seulonnan toteuttajan valitseminen

Hyvinvointialue valitsee seulonnoille toteuttajan eli seulontayksikön. Jos hyvinvointialue ei tee seulontoja omana toimintanaan, se tilaa seulonnan valitsemaltaan palvelun tuottajalta.

Osoitetietojen tilaaminen

Seulontayksikkö hankkii seulontaikäisten osoitetiedot väestötietojärjestelmästä ja hoitaa kutsumisen. Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteriltä voi myös tilata kutsupalvelun, joka sisältää yhteystietojen poiminnan väestötietojärjestelmästä, kutsutietojen toimittamisen, riskiryhmätietojen poiminnan (kohdunkaulasyövän seulonta) sekä tietojen tarkistuksen, rekisteröinnin ja laadun varmistamisen.

Seulontakutsujen lähettäminen ja uusintakutsu

Hyvät kutsukäytännöt parantavat osallistumisaktiivisuutta. Seulontakutsuna tulee olla henkilökohtainen kirje, jossa on valmiiksi merkittynä seulonta-aika ja -paikka. Ajan peruuttaminen tai muuttaminen on hyvä tehdä helpoksi ja tavasta mainittava kutsussa. Uusintakutsu tulee lähettää niille, jotka eivät osallistuneet seulontaan ensikutsun perusteella.

Suomen Syöpärekisterin materiaalipankista löytyy valmiita kutsu- ja vastauskirjepohjia eri seulonnoille eri kieliversioina.

Seulonta ja jatkotutkimukset

Seulontaan kutsuttu osallistuu seulontakuvaukseen tai -testiin ja saa tiedon tuloksista kirjeitse. Jos seulonnoissa löydetään tarkempia tutkimuksia vaativia muutoksia, kutsutaan henkilö jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksissa joko löytyy viitteitä syövästä tai sen esiasteesta ja henkilö ohjataan toimenpiteisiin ja hoitoihin tai todetaan, että lisätoimenpiteitä ei tarvita.

Rekisteröinti ja seulonnan tulosten arviointi

Seulonnan tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että syöpäseulontaketjun eri vaiheissa syntyvä tieto ja seulonnan tulokset lähetetään Joukkotarkastusrekisterille. Rekisteritiedon avulla Joukkotarkastusrekisteri seuraa ja arvioi syöpäseulontojen laatua ja vaikutusta kuolleisuuteen sekä julkaisee seulontatilastoja.

Laadunhallinta

Seulonnan laadunhallintaa säätelevät kansalliset ja Euroopan unionin laadunhallintaohjeet. Kunnan on seurattava ja arvioitava seulontaprosessin laatua ja seulontatestien luotettavuutta säännöllisesti. Jokaisessa kunnassa on oltava kustakin seulonnasta vastaava henkilö.

Kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän asettama asiantuntijaryhmä on antanut suosituksia kunnille ja laboratorioille kohdunkaulan syövän seulonnasta.

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo seulontayksikön teknistä laadunvarmistusta. STUK on antanut mammografiaseulonnan säteilytoiminnan turvallisuutta koskevat säteilyohjeet (ST-ohjeet).

Lisätietoja