Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluvalikoiman periaatteiden määrittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluvalikoimaan liittyvää sääntelyä. 

Sääntelyssä määritellään ne periaatteet, joiden mukaan palvelut ja menetelmät kuuluvat sosiaali- tai terveydenhuollon palveluvalikoimaan tai on rajattu niiden ulkopuolelle.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisin varoin rahoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Terveydenhuollossa palveluvalikoimaa sovelletaan sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhoitoon, josta saa Kela-korvausta.

Lue lisää terveydenhuollon palveluvalikoimasta:

Terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyn taustalla useita selvityksiä

Terveydenhuollon palveluvalikoiman säädöspohjan kehittämisestä on jo aiemmin tehty  selvityksiä.

Vuonna 2020 julkaistussa STM:n selvityksessä todetaan, että säädösohjauksen täsmentäminen on välttämätöntä, jotta palveluvalikoimaan kuulumisen periaatteet ovat selkeitä ja kustannusten hallinta mahdollista.

Mahdollisuuksia terveydenhuollon parempaan kohdentamiseen on selvitetty muun muassa vuonna 2022 ilmestyneessä Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisussa.

Laaja sidosryhmätyö ja kuuleminen

Sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua säädösvalmisteluun. Kuulemistilaisuuksia järjestetään vuoden 2024 aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vuoden 2025 syksyllä. Laki tulisi voimaan vuonna 2027.

Palveluvalikoiman periaatteiden määrittely on osa hallitusohjelmaa ja Kansallista palvelureformia, jolla uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sisältöjä vastaamaan nykyisiä sote-rakenteita.

Lisätietoja

Lainsäädäntöjohtaja (Kansallinen palvelureformi) Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239
Lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä (terveydenhuollon palveluvalikoima), p. 0295 163 014
Sosiaalineuvos Virva Juurikkala (sosiaalihuollon palveluvalikoima), p. 0295 163 204
Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]