FI SV

Ravinto

Ostoksilla kaupan vihannesosastollaRavitsemuspolitiikka on osa terveyspolitiikkaa, jonka suunnittelusta ja ohjauksesta sosiaali- ja terveysministeriö vastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että ravitsemusasiat otetaan huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja että ne kuuluvat muiden ministeriöiden sekä hallinnonalojen toimintaan. STM vastaa myös alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Oikeanlainen ravinto ylläpitää terveyttä

Hyvä ravinto ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Suomalaisten ruokatottumukset ovat viime vuosikymmeninä kehittyneet pääosin myönteiseen suuntaan, mutta täysjyväviljan, kasvisten, marjojen ja hedelmien kulutus on vielä niukkaa erityisesti alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Lisäksi monilla energian, tyydyttyneen rasvan, suolan ja sokerin kulutus on liian suurta. Erityisesti tulisi pyrkiä ehkäisemään lihomista ja muita vääränlaiseen ruokavalioon liittyviä terveyshaittoja.

Viranomaisten vastuut ravitsemukseen liittyvässä päätöksenteossa

Ravitsemukseen liittyvä päätöksenteko hajaantuu usealle eri hallinnonalalle. Pääosa elintarvikelainsäädännöstä tulee EU:sta.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa elintarvikelainsäädännöstä ja asettaa valtion ravitsemusneuvottelukunnan. MMM:n alainen Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) vastaa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadun valvonnasta.

Ravitsemussuosituksiin liittyvää työtä tehdään myös Pohjoismaisen ministerineuvoston asiantuntijatyöryhmissä.

Veropoliittisissa ratkaisuissa, esimerkiksi makeisvero, valtiovarainministeriöllä on keskeinen rooli.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa ravitsemustietojen ja taitojen turvaamisesta, kuten kotitalousopetuksesta ja terveystiedon opetuksesta.

Käytännön ratkaisut ja toimenpiteet tehdään pitkälti paikallistasolla eli kunnissa ja kuntayhtymissä.

Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuosituksilla halutaan parantaa eri väestöryhmien ravitsemustottumuksia ja terveyttä eri tilanteissa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa ravitsemusta koskevat suositukset.

Muuta ravitsemukseen liittyvää STM:stä

STM:n asettama joukkoruokailun seuranta- ja kehittämisryhmä on tehnyt toimenpidesuosituksen joukkoruokailun kehittämiseksi.

STM on antanut imeväisten ja pikkulasten ruokinnasta koskevasta tiedotusaineistosta asetuksen, jossa tarkennetaan jaettavan tiedon sisältövaatimuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa ravitsemuksesta ja antaa ohjeita terveydenhuollolle säädösten ja suositusten toteuttamisesta.

Lisätietoja

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163328