Tietoa sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelusta

Sosiaali- ja terveysministeriön uudistettu verkkopalvelu otettiin käyttöön kesäkuussa 2015 osana valtioneuvoston yhteistä verkkoviestinnän uudistushanketta. Sivuston uudistustyö jatkuu.

Palvelun sisältö

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelun osoite on stm.fi. Sivustosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM), ja sitä ylläpitää STM:n viestintäyksikkö yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on ministeriön tuoreimmat uutiset uutisnostoina ja tiedotteina. Lisäksi etusivulla tarjotaan nostoja ministeriön keskeisiin palveluihin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu ministeriön tiedotteet, uutiset, puheet ja kolumnit. Aineistoja voi tilata myös omaan sähköpostiin. STM:n toimintaa sosiaalisessa mediassa voi seurata ministeriön Twitter-feedin, SlideShare-esitysten ja Youtube-videoiden välityksellä.

Vastuualueet-osiossa kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön toiminnasta ja tehtävistä.

Hankkeet ja säädösvalmistelu -osioon on koottu tietoja merkittävimmistä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä.

Ministeriö-osiossa esitellään sosiaali- ja terveysministeriön tehtävät ja tavoitteet, johto ja organisaatio, hallinnonala sekä valmiusasiat. Osiossa tarjotaan myös tietoja henkilöstöstä, taloudesta, ministeriöstä työpaikkana ja historiasta.

Sivun ylälaidan valikosta on pääsy muiden ministeriöiden sivuille ja rekisteröitymistä edellyttävään valtioneuvoston mediapalveluun. Lisäksi jokaisella sivulla tarjotaan pääsy hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Valtioneuvoston mediapalvelu sisältää palveluun rekisteröityneiden tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja tiedotteita, kutsuja, istuntojen päätösaineistot ja yhteystietoja. Mediapalveluun tuottavat tietoa kaikki ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto.

Toiminnot

RSS-palvelut

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön, ja tulokset listataan sisältötyypin mukaan välilehdille julkaisuajan mukaiseen järjestykseen. Vaihtoehtoisesti hakutulokset voi järjestää osuvuuden mukaan.

Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta STM:n verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti pitää  lähettää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon .

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

ePUB-tiedostojen lukemiseen tarvitaan päätelaitteen tukema lukijasovellus.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on sosiaali- ja terveysministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.
Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Sosiaali- ja terveysministeriön kuvat

STM:n verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriöllä. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Huomaathan, että valtioneuvoston kanslia välittää kuvia valtioneuvoston kuvapankissa ja Flickrissä.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuoja sosiaali- ja terveysministeriössä.

Evästeet

Sivustoilla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeillä hallitaan verkkoselaimen vierailutietoja sivustolla, eikä niillä kerätä tai tallenneta henkilö- tai käyttäjätietoa.  

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. STM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että STM olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. STM ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. STM voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä ministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää sosiaali- ja terveysministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

STM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. STM:llä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin kutsuttuja sosiaalisia laajennuksia kuten Twitterin yhteisöliitännäisiä. Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriön viestintäyksikkö:

viestintäasiantuntija Kimmo Vainikainen, puh. 0295 163 423
suunnittelija Mariina Cervera Linan, puh. 02951 63249
sähköposti

Sivun alkuun