Kunniamerkit

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot, laitokset, yhteisöt, yritykset, aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveystoimen ja työsuojelun vastuualueet sekä veteraanijärjestöt voivat lähettää sosiaali- ja terveysministeriöön ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä, joita myönnetään Suomen kansalaisille itsenäisyyspäivänä 6.12.

Tasavallan presidentti, ritarikuntien suurmestari antaa kunniamerkit ritarikuntien hallituksen esityksestä.

Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnan ohjesäännön mukaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnan perustamisasetuksen mukaan huomattavia siviili- ja sotilaallisia ansioita.

Ritarikuntien suurmestarin antamat kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ritarikuntien kansliasta näinä päivinä klo 10.00 - 14.00. Kulunvalvonnan vuoksi on tarpeen ilmoittaa tulopäivä sähköpostitse etukäteen ([email protected]). Noudettaessa pyydetään esittämään kutsu vastaanotolle. Itsenäisyyspäivänä 6.12. ritarikuntien kanslia on suljettu.

Kaikki muut annetut kunniamerkit toimitetaan ministeriöihin ja sieltä edelleen aloitteentekijöiden kautta saajille.

Ehdotusten lähettäminen ja ansiot

Kunniamerkkiehdotukset tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikköön kesäkuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään 31.7. mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon. Lisätietoa ritarikunnista ja kunniamerkeistä myöntämisperusteineen on saatavissa ritarikuntien Internet-sivuilta

Ministeriöillä on ehdotuksia varten kiintiöt, jotka on annettu erikseen ritarimerkeille, ansioristeille ja SVR:n mitaleille. Ministeriöt eivät saa ylittää omia kiintiöitään ja tämän vuoksi ministeriöissä joudutaan vuosittain karsimaan osa ehdotuksia.

Ehdotuksia tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokissa mahdollisimman tasapuolisesti kummankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista. Myös vähemmistöt tulee huomioida ehdotuksia tehtäessä.

Ehdotusten tulee perustua sääntöjen tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä voi olla kunniamerkin myöntämisen perusteena. Toisaalta on myös muistettava, ettei kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita yleensä voida saavuttaa lyhytaikaisen toimintakauden aikana.

Ehdotusta ei saa myöskään tehdä yksinomaan virka tai muun aseman perusteella, esimerkiksi vain siitä syystä, että toisille vastaavassa asemassa oleville on myönnetty kunniamerkki.

Ensisijaisena lähtökohtana ovat ne keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki. Aloitteentekijän tuleekin ennen ehdotuksen tekemistä ottaa selvää siitä, onko asianomainen halukas ottamaan kunniamerkin vastaan, jos sellainen hänelle annetaan.

Kunniamerkin hakeminen

Kunniamerkkiehdotukseen käytetään ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkiehdotuslomaketta.

Itsenäisyyspäivänä myönnettävien kunniamerkkien esitykset tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön kahtena kappaleena, joista toinen voi olla kopio. Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset toimitetaan kolmena kappaleena, joista kaksi voi olla kopioita.

Toimitusosoite

Sosiaali- ja terveysministeriö
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö / Kunniamerkit
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO

Kunniamerkkiä haettaessa huomioitavaa

Ehdotusta tehtäessä tulee tarkistaa, että

  • edellisestä merkistä tai myönnetystä arvonimestä on kulunut vähintään seitsemän vuotta.
  • komentajamerkkiä ehdotettaessa on ehdokkaalla oltava aikaisemmin myönnetty ritarimerkki.
  • henkilölle, jolla on ennestään jokin merkki, ei enää voi ehdottaa samaa tai arvoltaan alempaa merkkiä.

Ylempää kunniamerkkiä voidaan ehdottaa ilman erityisiä syitä aikaisintaan seitsemän (7) vuoden kuluttua edellisen kunniamerkin saamisesta. Sama määräaika on myös arvonimen saamisen jälkeen. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään.

Myönnetyt kunniamerkit toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 15.12. alkaen. Pyydämme huomioimaan, ettei kunniamerkkien jakotilaisuuksia tule järjestää ennen joulua.

Lisätietoja sähköpostitse os. [email protected]

Kunniamerkkiasioita stm:ssä hoitavat:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen

 

Muualla palvelussamme