Tartuntatautien torjunta

Käsien desinfiointiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Tartuntatautien torjunnan tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Torjuntatyötä tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tartuntatautien torjunnasta on säädetty tartuntatautilaissa ja sitä tarkentavissa asetuksissa.

Tutustu usein esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin tartuntatautilaista:

Rokotukset ja seksuaaliterveyden edistäminen ovat tärkeä osa tartuntatautien torjuntaa.

Viranomaisten vastuut tartuntatautien torjunnassa

Tartuntatautien torjunnan asiantuntijaelimenä toimii STM:n tartuntatautien neuvottelukunta. Se seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee tartuntatautien vastustamistyötä.

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitos on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL). Se tutkii tartuntatauteja ja niiden aiheuttajia, seuraa tartuntatautien esiintyvyyttä ja torjuntaa, ohjeistaa ammattikuntaa sekä selvittää epidemioita yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa.

Alueellisesti tartuntatautien torjunnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Sairaanhoitopiirit ovat omilla alueillaan tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijoita. Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa saa omalta terveysasemalta.

STM tekee tartuntatauteihin liittyvää yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö (zoonoosit, ruokamyrkytysepidemiat ja mikrobilääkkeiden vastustuskyky), työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö (kansainväliset sopimukset) sekä sisäministeriö (rajat ylittävät terveysuhat ja maahanmuutto).

Varautumissuunnitelmat tartuntatauteihin

Tartuntatauteihin liittyvä varautuminen edellyttää laaja-alaista poikkihallinnollista yhteistyötä.

Tartuntatauteihin liittyvä kansainvälinen sääntely

Tartuntatautien leviämisen estäminen edellyttää sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) torjuu globaaleja terveysuhkia. Suomi on hyväksynyt terveyssäännöstön vuonna 2005.

Euroopan alueella tartuntatautien seurantaa ja torjuntaa koordinoivat sekä Maailman terveysjärjestön WHO EURO että EU-komission alainen Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus (ECDC).

Lisätietoja

Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163324  


Sari Ekholm, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163447