Tartuntatautien torjunta

Käsien desinfiointiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Tartuntatautien torjunnan tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Torjuntatyötä tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tartuntatautien torjunnasta on säädetty tartuntatautilaissa ja sitä tarkentavissa asetuksissa.

Tutustu usein esitettyihin kysymyksiin ja vastauksiin tartuntatautilaista:

Rokotukset ja seksuaaliterveyden edistäminen ovat tärkeä osa tartuntatautien torjuntaa.

Viranomaisten vastuut tartuntatautien torjunnassa

Valtioneuvoston asettama tartuntatautien neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Se seuraa tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tukee ministeriön työtä tartuntatautien torjunnassa.

Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitos on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL). Se tutkii tartuntatauteja ja niiden aiheuttajia, seuraa tartuntatautien esiintyvyyttä ja torjuntaa, ohjeistaa ammattikuntaa sekä selvittää epidemioita yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa.

Alueellisesti tartuntatautien torjunnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Sairaanhoitopiirit ovat omilla alueillaan tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijoita. Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa saa omalta terveysasemalta.

STM tekee tartuntatauteihin liittyvää yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa, esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön (zoonoosit, ruokamyrkytysepidemiat ja mikrobilääkkeiden vastustuskyky), työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön (työntekoon liittyvien tartuntatautien torjunta, kansainväliset sopimukset) sekä sisäministeriö (rajat ylittävät terveysuhat ja maahanmuutto) ja ulkoministeriön kanssa (kansainväliset terveysuhat).

Varautumissuunnitelmat tartuntatauteihin

Tartuntatauteihin liittyvä varautuminen edellyttää laaja-alaista poikkihallinnollista yhteistyötä.

Tartuntatauteihin liittyvä kansainvälinen sääntely

Tartuntatautien leviämisen estäminen edellyttää sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) tarkoitus on torjua maailmanlaajuisia terveysuhkia toteamalla ne mahdollisimman nopeasti kaikkialla maailmassa. Suomi allekirjoitti terveyssäännöstön vuonna 2005 ja se tuli lakina voimaan 2007.

Euroopan alueella tartuntatautien seurantaa ja torjuntaa koordinoivat sekä Maailman terveysjärjestön WHO EURO, EU:n komission terveyspääosasto (DG Sante) sekä komission alainen Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus (ECDC).

Lisätietoja

Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163324  


Sari Ekholm, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163447