Tartuntatautien torjunta

Käsien desinfiointiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Tartuntatautien torjunnan tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Torjuntatyötä tehdään osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tartuntatautien torjunnasta on säädetty tartuntatautilaissa ja sitä tarkentavissa asetuksissa.

Rokotukset ja seksuaaliterveyden edistäminen ovat tärkeä osa tartuntatautien torjuntaa.

STM tekee tartuntatauteihin liittyvää yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi

  • maa- ja metsätalousministeriön (zoonoosit, ruokamyrkytysepidemiat ja mikrobilääkkeiden vastustuskyky)
  • työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön (työntekoon liittyvien tartuntatautien torjunta, kansainväliset sopimukset) 
  • sisäministeriön (rajat ylittävät terveysuhat ja maahanmuutto)
  • ja ulkoministeriön kanssa (kansainväliset terveysuhat).

Lisää tietoa viranomaisten rooleista löydät täältä:

Varautumissuunnitelmat tartuntatauteihin

Tartuntatauteihin liittyvä varautuminen edellyttää laaja-alaista poikkihallinnollista yhteistyötä.

Tartuntatauteihin liittyvä kansainvälinen sääntely

Tartuntatautien leviämisen estäminen edellyttää sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) Kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) tarkoitus on torjua maailmanlaajuisia terveysuhkia toteamalla ne mahdollisimman nopeasti kaikkialla maailmassa. Suomi allekirjoitti terveyssäännöstön vuonna 2005 ja se tuli lakina voimaan 2007.

Euroopan alueella tartuntatautien seurantaa ja torjuntaa koordinoivat sekä Maailman terveysjärjestön WHO EURO, EU:n komission terveyspääosasto (DG Sante) sekä komission alainen Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus (ECDC).

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163324   Sähköpostiosoite:


Sari Ekholm, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163447   Sähköpostiosoite: