Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelija


Toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto

Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukioiden ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille.
 
Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa. 

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

  • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto

Hyvinvointialue järjestää toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palvelut

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikastaan.
 
Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kokonaisuutena joko oppilaitoksessa, sen välittömässä läheisyydessä tai keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.
Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Viranomaisten vastuut toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa opiskeluterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa opiskeluterveydenhuollon toimintaa.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa opiskeluhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii ja seuraa opiskeluterveydenhuoltoa ja opiskelijoiden hyvinvointia. THL ohjaa ja tukee hyvinvointialueita opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa ja laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta.

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

  • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto

Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut valtakunnallisesti. 

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Viranomaisten vastuut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa opiskeluterveydenhuoltoon liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa opiskeluterveydenhuollon toimintaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa.

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta seuraa ja kehittää opiskeluterveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista. 

Oppaita ja julkaisuja opiskeluterveydenhuollosta

Opiskeluterveydenhuollon keskeiset tavoitteet, tehtävät ja sisältö on kirjattu opiskeluterveydenhuollon oppaaseen. Oppaan tavoitteena on vahvistaa opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta ja yhtenäistää opiskeluterveydenhuollon käytäntöjä eri puolilla maata

Lisätietoja