Opiskeluterveydenhuolto

OpiskelijaSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja kehittää opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa ja laissa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta.

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto

Kunta järjestää opiskeluterveydenhuollon palveluja

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikastaan.

Kunnissa laaditaan opiskeluterveydenhuollolle toimintaohjelma. Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kokonaisuutena joko oppilaitoksessa tai keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon, ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut valtakunnallisesti. 

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Viranomaisten vastuut opiskeluterveydenhuollossa

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa opiskelijahuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii ja seuraa opiskeluterveydenhuoltoa ja opiskelijoiden hyvinvointia. THL tukee kuntia opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta seuraa ja kehittää opiskeluterveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista. 

Oppaita ja julkaisuja  opiskeluterveydenhuollosta

STM on toimittanut julkaisun, joka tukee kunnissa tehtävää opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon keskeiset tavoitteet, tehtävät ja sisältö on kirjattu opiskeluterveydenhuollon oppaaseen. Tavoitteena on vahvistaa opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta ja yhtenäistää opiskeluterveydenhuollon käytäntöjä eri puolilla maata

Lisätietoja

Ritva Halila, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163420