Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Se korvaa työtapaturman tai ammattitaudin  aiheuttamia menetyksiä. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on ensisijainen muuhun sosiaaliturvaan nähden.

Kenen on otettava tapaturmavakuutus?

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 400 euroa (vuoden 2023 indeksitasossa).

Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Valtion palveluksessa olevien työtapaturmat ja ammattitaudit käsittelee Valtiokonttori, Valtiokonttori maksaa korvaukset valtion varoista. Korvaukset ovat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset.

Muut julkisyhteisöt, kuten kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat, ovat vakuuttamisvelvollisia samalla tavalla kuin yksityiset työnantajat.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) valvoo vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Laiminlyönnin seurauksista on säädetty laissa. 

Kuka maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksut?

Työnantaja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. Vakuutusmaksun suuruus riippuu maksettujen palkkojen määrästä ja yrityksen toimialan riskialttiudesta.

Mitä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa?

Vakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamia menetyksiä esimerkiksi korvausta sairaanhoidon kustannuksista ja ansionmenetyksestä. Lisää aiheesta Toimeentulo-osiossa

Lisätietoja

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163546   Sähköpostiosoite: