Kunta huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan strategisessa suunnittelussa (Sote-järjestämislaki 612/2021, § 6). Päätöksenteon yhteydessä tehdään päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu tietoon kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Siksi kunnassa on seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Näistä raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain. Kerran valtuustokaudessa laaditaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jotka kunnat toimittavat myös hyvinvointialueelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä korostuu kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö. Kunnat tekevät yhteistyötä myös alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja kuntien on edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvinvointialue ja sen alueen kunnat neuvottelevat vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevat neuvottelut järjestetään vuosittain.

Kunnan toiminta ja palvelut rahoitetaan pääosin kunnallisveroilla. Vuoden 2023 alussa tulee käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa. Lisäosa on kannustin, jolla halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163323   Sähköpostiosoite: