FI SV

Takuueläke

Takuueläkettä maksetaan henkilöille, joiden kokonaiseläke on pienempi kuin takuueläkkeen täysi määrä. Takuueläkkeen täysi määrä vuonna 2017 on 760,26 euroa kuukaudessa.

Takuueläkkeestä säädetään laissa.

Kenellä oikeus takuueläkkeeseen?

Takuueläkkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla henkilöllä, joka saa

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä 
  • täyttä työkyvyttömyyseläkettä 
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä lakisääteistä tapaturmakorvausta
  • etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä.

Takuueläkkeeseen on oikeus myös työkyvyttömällä tai 65 vuotta täyttäneellä maahanmuuttajalla, jos hän on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta.

Eläkkeen määrään vaikuttavat muut eläketulot

Eläkkeensaajan koti- ja ulkomaiset eläketulot pienentävät takuueläkettä. Sen sijaan muut ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeen määrään.

Takuueläkkeen täyttä määrää pienentää varhennusvähennys, jos henkilö on jäänyt vanhuuseläkkeelle ennen varsinaista eläkeikää. Takuueläkettä haetaan Kelasta.

Takuueläkepäätöksestä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten päätöksestä valitetaan. Takuueläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY 0295163005