Suomen kestävän kasvun ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi osaltaan EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on muun muassa 

  • nostaa työllisyysastetta
  • nopeuttaa hoitoon pääsyä
  • purkaa Covid-19-pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
  • lisätä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa
  • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

EU:n elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Valtionavustuksia on myönnetty vuosille 2022-2025

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella, Helsingin kaupungissa ja sosiaalialan osaamiskeskuksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia vuosille 2022–2025. Tiedot valtionavustusta saavista hankkeista löytyvät Innokylästä

Alueilla tehtävää kehittämistä tuetaan kansallisilla kehittämishankkeilla, joita toteuttavat mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, DigiFinland, Digi- ja väestötietovirasto sekä Kela. 

Tavoitteena mielenterveyden ja työkyvyn vahvistaminen työelämässä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pilarin 3 investoinnista Mielenterveys ja työkyky työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksenä, jonka tavoitteena on mielenterveyden ja työkyvyn vahvistaminen työelämässä. Toimenpiteiden tavoitteena on toimintakulttuurin muutos painottuen ennaltaehkäisevään työkyvyn tukeen jo syntyneiden ongelmien ratkomisen sijaan.

Investointi toteutuu neljänä hankkeena: 

Lisätietoa löytyy myös muilta sivustoilta: 

Ohjelman yhteyshenkilöt STM:ssä 

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö, 0295 163 012 
Heli Parikka, asiantuntija, 0295 163 165
Sanna Hämäläinen, projektisihteeri, 0295 163 523

Pilari 3
Työkykyohjelma: Niina Kovanen, erityisasiantuntija, 0295 163 726 
IPS – Sijoita ja valmenna: Tuula Kieseppä, ylilääkäri, 0295 163 745
Mielenterveys ja työkyky: Jaana Vastamäki, erityisasiantuntija, 0295 163 468

Pilari 4
Investointi 1: Tuula Kieseppä, ylilääkäri, 0295 163 745
Investointi 2: Mari Miettinen, erityisasiantuntija, 0295 163 644
Investointi 3: Anna Väinälä, erityisasiantuntija, 0295 163 460
Investointi 4: Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija, 0295 163 295

Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Lisätietoja

Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA Puhelin:0295163012   Sähköpostiosoite: