Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen liikenteessä oleville moottoriajoneuvoille.

Kenen on otettava vakuutus?

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on otettava liikennevakuutus. Liikennevakuutuskeskus perii vakuutuksen laiminlyöneen ajoneuvon omistajalta tai haltijalta valtiokonttorin määräämän korotetun maksun koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut vakuuttamatta.

Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa eräille rekisteröintivelvollisuudesta vapautetuille, kuten esimerkiksi hitaasti liikkuville ajoneuvoille. Aiheesta tarkemmin Liikennevakuutuskeskuksen verkkopalvelussa.

Liikennevakuutuskeskus korvaa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen Suomessa aiheuttamat vahingot.

Vakuutus otetaan yksityisestä vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutus on voimassa ETA-alueella ja kaikissa ns. vihreän kortin maissa.

Miten vakuutusmaksut määräytyvät?

Vakuutusyhtiöt määrittävät vakuutusmaksut itsenäisesti, mutta niiden pitää olla kohtuullisessa suhteessa vahingoista aiheutuviin korvauksiin ja kustannuksiin.

Vakuutusyhtiöillä on maksuperusteet, joista ilmenee maksun määräytyminen vakuutettavan riskin perusteella. Vakuutusyhtiöllä on myös bonusluokkataulukko, josta ilmenee, miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun.

Mitä vakuutus korvaa?

Liikennevakuutus korvaa:

  • henkilövahingot
  • toisen ajoneuvolle tai omaisuudelle aiheutetut vahingot.

Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siinä oleville tavaroille tai kuormalle itse aiheutettuja vahinkoja.

Liikennevakuutusta voi täydentää vapaaehtoisella niin kutsutulla kasko-vakuutuksella, joka korvaa myös omalle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on ensisijainen liikennevakuutukseen nähden.

Mistä korvausta haetaan?

Korvausta haetaan vakuutusyhtiöltä, joka on vakuuttanut liikennevahinkoon syyllisen ajoneuvon.

Lisää tietoa

Lisätietoja liikennevakuutuksen korvausasioista saa vakuutusyhtiöistä ja Liikennevakuutuskeskuksesta.