Syöpäkeskus edistää hoitoa ja tutkimusta

Kansallisen syöpäkeskuksen perustamisella halutaan parantaa syövän hoitoa ja edistää tutkimusta.

Hoitokäytännöt muuttuvat nopeasti. Syövän hoidon kansallista ohjausta tarvitaan, jotta voidaan turvata palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja parantaa hoitojen vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös hillitä syövän hoidon kustannuskehitystä panostamalla syöpätautien ehkäisyyn, seulontojen kehittämiseen, kuntoutukseen ja kalliiden hoitojen hallittuun käyttöönottoon.

Syöpätautien tutkimustyön tavoitteena on kehittää yksilöllistettyä ja vaikuttavaa syövän hoitoa, erityisesti genomitiedon hyödyntämistä diagnostiikassa ja hoitovalinnoissa ja edistää potilaiden pääsyä kliinisiin tutkimuksiin yhdenvertaisesti ja viiveettä.

Tarkoituksena on, että kansallinen syöpäkeskus toimisi uudenlaisella toimintamallilla. Sen avulla koordinoitaisiin aiempaa vahvemmin kansallisesti kliinistä syöpätutkimusta sekä palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaista voimavarojen käyttöä syövän hoidossa.

Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisesta suunnittelusta sekä toiminnan yhteensovittamisesta. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit huolehtivat näistä tehtävistä alueellisesti.

Tavoitteena on, että kansallinen syöpäkeskus ja alueelliset syöpäkeskukset perustetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Syöpäkeskuksen valmistelu

Syöpäkeskusta on valmisteltu Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmässä 1.4.2016 lähtien. Kansallisen syöpäkeskuksen toiminta käynnistyy koordinoivan yksikön perustamisen myötä. Kansallisen syöpäkeskuksen muodostavat viisi yliopiston ja yliopistollisen sairaanhoitopiirin perustamaa alueellista syöpäkeskusta sekä toimintaa koordinoiva kansallinen keskus.

STM on myöntänyt viidelle yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirille kullekin valtion avustusta alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmä on asettanut projektiryhmän valmistelemaan alueellisten keskusten perustamista ja tukemaan alueellisten ja kansallisten toimintamallien luomista.

Kansallisen syöpäkeskustoiminnon suunnittelusta vastaa erityisasiantuntija Tuula Helander ja työryhmä.