Muutoksenhaku vakuutusasioissa

Jos olet tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, selvitä asiaa ensin vakuutusyhtiön edustajan kanssa.

Vakuutuksia koskevissa riita-asioissa tai muutoin epävarmoissa asioissa voi pyytää lausuntoja vakuutusalan lautakunnilta, joita ovat

Käräjäoikeus ratkaisee riidat

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön erimielisyydet korvauksista tai muista vakuutussopimukseen liittyvistä asioista ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen ja sen ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku

Kelan, työttömyyskassojen sekä työeläke- ja tapaturmavakuutuslaitosten tekemiä päätöksiä koskeva muutoksenhaku on pääsääntöisesti kaksiportainen. Päätökseen haetaan aluksi muutosta muutoksenhakulautakunnalta, jonka päätökseen voi edelleen hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Työeläkelaitosten päätöksiin haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja tapaturmavakuutuslaitosten antamiin päätöksiin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Muihin kuin toimeentulotukea tai opintotukea koskeviin Kelan päätöksiin sekä työttömyyskassojen antamiin päätöksiin haetaan muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Vakuutusoikeus on sosiaalivakuutusasioissa ylin oikeusaste. Vakuutusoikeuden päätöksistä voi tietyissä työtapaturma- ja ammattitautiasioissa valittaa edelleen korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus antaa valitusluvan.