Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Genomitietoa hyödyntävä tutkimus tapahtuu pitkälti biopankkitoiminnan puitteissa. Biopankit keräävät ja säilyttävät biologisia näytteitä tutkimusta varten.

Biopankit toimivat sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), SPR:n Veripalvelun ja Terveystalon yhteydessä. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.

Tavoitteena on, että biopankkien toimintoja yhtenäistetään ja tutkimus olisi mahdollista yhden luukun kautta.

Sairaanhoitopiirit ja yliopistot perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB -nimisen yhteisen palveluyksikön. Tarkoituksena on, että itsenäiset biopankit jatkavat toimintaansa, mutta osuuskunta hoitaa jatkossa osan toiminnoista. Näin biopankkien tarjonta on keskitetysti käytettävissä.

Biopankkien osuuskunta on myös toimija, jonka kanssa genomikeskus ja muut osaamiskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä. Osuuskuntaan pyritään jatkossa saamaan mukaan kaikki biopankit.

Biopankkilain valmistelu

Biopankkilaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksessa otetaan huomioon biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet, tietosuoja-asetuksen edellyttämät korjaukset sekä biopankkien yhteenliittymän aiheuttamat muutostarpeet.

Biopankkilainsäädäntö, Sandra Liede ja työryhmä