FI SV EN

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

KuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyön suunnittelusta ja ohjauksesta. Ministeriön tavoitteena on kehittää valtakunnallista palvelujärjestelmää siten, että se pystyy tarjoamaan lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille palveluja ja tukea asuinpaikasta riippumatta. Myös ennaltaehkäiseviä työtapoja kehitetään aktiivisesti.

Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa.

Vuoden 2017 alusta lukien on toiminut uusi toimikunta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi. Asia liittyy Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Toimikunnan toimikausi on nelivuotinen, 1.1.2017–31.12.2020 ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lähisuhdeväkivaltaa koskevia kysymyksiä on aiemmin koordinoinut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä, joka lopetti työnsä vuoden 2016 lopussa.

Toimikunta on laatinut Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018-2021.

Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Sopimus tuli Suomessa voimaan 1. elokuuta 2015.

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään rikoslaissa

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään oikeusministeriön vastuulla olevassa rikoslaissa.  

Viranomaisten vastuut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä. 

Lähisuhdeväkivallan sovittelun käytäntöjä selvitetään

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta on nimennyt työryhmän, joka tekee selvityksen lähisuhdeväkivallan sovittelun käytännöistä. Väliraportin on tarkoitus olla valmis vuoden 2017 loppuun mennessä ja loppuraportti viimeistään keväällä 2019. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on maininta hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa.

Ohjeita ja suosituksia lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn

STM:n julkaisuissa kerrotaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksista sosiaali- ja terveystoimelle.

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta -opas tukee väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamista. 

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelman tavoitteena on lapsen ihmisarvon vahvistaminen sekä lapsen ja vanhempien molemminpuolisen kunnioituksen lisääminen.

Lisätietoja

Laura Terho, hallitussihteeri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO 0295163550  


Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163177  

Muualla verkossa

  • Maria Akatemia Asiantuntija-apua ja tukea väkivaltaisille naisille.
  • Nollalinja, auttava puhelin lähisuhde- ja perheväkivaltaa kokeville sekä heidän läheisilleen