Työsuojelu työpaikoilla

Työnantaja vastaa työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. Myös työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoituksena on varmistaa työnantajan ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehdittaessa.

Työsuojelun yhteistoiminta

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Näin työntekijät voivat osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhteistoiminta perustuu työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin, työsuojelun valvontalakiin ja työturvallisuuslakiin.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutettu on oltava kaikilla työpaikoilla, joilla on vähintään 10 työntekijää.

Lisää työsuojelun yhteistoiminnasta tyosuojelu.fi:ssä:

Lisätietoja

Antti Janas, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY Puhelin:0295163501   Sähköpostiosoite: