Sosiaaliturvauudistuksen uutishuone

Uutiset ja tiedotteet

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024

27.10.2023 14.50
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö on 27. lokakuuta vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024.

Sosiaaliturvakomitean työ sosiaaliturvan uudistamiseksi jatkuu

19.10.2023 15.44
STM
Kuvituskuva
Valtioneuvosto on 19.10.2023 tekemällään päätöksellä muuttanut sosiaaliturvakomitean kokoonpanoa ja tehtäviä komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus esittää useita muutoksia työttömyysturvalakiin työllisyyden lisäämiseksi

12.10.2023 13.44
STM
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka tavoitteena on uudistaa työttömyysturvaanykyistä enemmän työhön kannustavammaksi. Ehdotetut muutokset koskisivat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Kolumnit

Ihana, hankala työmarkkinatuki – Työmarkkinatuen historiasta evästyksiä tulevaan

2.6.2023 12.03
Kuvituskuva
Työmarkkinatuen lähes 30 vuoden mittaisen historian aikana työmarkkinatukea ja työvoimapolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu useaan otteeseen. Nyt julkaistussa työmarkkinatuen historiaa koskevassa katsauksessa kuvataan työmarkkinatuen taustaa sekä tehtyjä lakimuutoksia, joissa tavoitteena on ollut vähentää työmarkkinatuen alkamista, lyhentää työmarkkinatukijaksoja ja ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä.

Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen tärkeää sosiaaliturvaa uudistettaessa

5.4.2023 9.37
Kuvituskuva
Sosiaaliturvauudistus kytkeytyy läheisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työvoimapalvelujen uudistuksiin. Uudistusten yhteisenä tavoitteena on myönteinen muutos ihmisen elämäntilanteessa ja toimintakyvyssä, olemassa olevan työkyvyn hyödyntäminen ja parantaminen sekä tätä kautta työllistymisen tai työhön paluun mahdollistaminen tarvittavalla tuella.

Perusturvaetuuksien yhtenäistämisen tavoitteena selkeämpi sosiaaliturva

13.3.2023 9.00
Kuvituskuva
Sosiaaliturvakomitea esittää tulevalle hallitukselle perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Perusturvaetuuksien yhdenmukaistaminen vaatii monia vaikeita poliittisia päätöksiä sekä paljon lainvalmistelutyötä, joilla on väistämättä vaikutuksia myös ansioturvaan. 

Yleinen asumistuki - löytyykö leikattavaa?

7.3.2023 9.00
kuvituskuva
”Asumistuki maksaa liikaa.” ”Asumistuesta löytyy leikattavaa.” ”Asumistuen menot kasvavat holtittomasti ja automaattisesti.” Erityisesti vaalien alla kuulemme monenlaisia asumisen tukiin liittyviä väitteitä. Väitteisiin on myös vastattava. Onko menojen kasvu todella jatkuvaa ja hallitsematonta? Löytyykö asumisen tukemisesta välttämättömiä, toimivia ja oikeudenmukaisia säästökohteita?

Sosiaaliturvan uudistaminen etenee suunnitelmallisesti

12.12.2022 11.11
Sosiaaliturvan uudistaminen on ollut keskeinen osa hallituksen ohjelmaa. Hallitus on uudistanut sosiaaliturvaa monilta osin viimeisen neljän vuoden aikana. Lisäksi hallitus on asettanut sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kehittämään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Sosiaaliturvan uudistamisessa tällä hallituskaudella keskeistä on ollut sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten toimeentulon turvaaminen erilaisten riskien kohdatessa.