Sosiaaliturvauudistuksen uutishuone

Uutiset ja tiedotteet

Nuorille suunnattu kysely sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta nyt auki

7.9.2022 9.00
STM
Lapsia ja nuoria kuullaan osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Nuoret voivat kertoa mielipiteensä sosiaaliturvasta ja vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen vastaamalla kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kysely on suunnattu 13–20-vuotiaille.

Sosiaaliturvakomiteassa päädytty selvittämään yhtä perusturvaetuutta

6.9.2022 11.29
STM
Kuvituskuva
Sosiaaliturvakomitea kokoontui ensimmäiseen syyskauden kokoukseensa maanantaina 5.9.2022. Komitean kansanedustajajäsenet haluavat lähteä selvittämään mahdollisuutta yhteen perusturvaetuuteen. Syksyn aikana selvitetään taloudellisia reunaehtoja ja edellytyksiä perusturvaetuuksien yhtenäistämiseen ja yhdistämiseen syyperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän pohjalta.

Kohti välimietintöä – Sosiaaliturvakomitean syyskausi alkaa 

2.9.2022 10.05
STM
Kuvituskuva
Sosiaaliturvakomitea kokoontuu ensimmäiseen syyskauden kokoukseen maanantaina 5.9. Syksyn ja talven aikana komitea työstää välimietintöä, joka julkaistaan maaliskuussa 2023.  

Kolumnit

Täytyykö sosiaaliturvan saamiselle olla jokin syy? - Tulevaisuuden sosiaaliturvan periaatteet päätetään syksyllä

11.8.2022 14.33
Sosiaaliturvakomitea työstää syksyn aikana välimietintöä, jossa päätetään, millaista sosiaaliturvan pitkän aikavälin rakenteellista ja toiminnallista uudistusta komitea valmistelee toisella kaudellaan. Syksyn aikana onkin linjattava, millaiselle etuuksien rakenteelle ja niiden saamisen periaatteille tulevaisuuden sosiaaliturvaa rakennetaan. Komitean toimeksiannossa uudistukselle asetetut tavoitteet antavat suuntaa keskeisten valintojen tekemiseen niin rakenteen kuin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien osalta.  

Sosiaaliturvan uudistamisen kaikissa vaihtoehdoissa on hyviä ja huonoja puolia

17.6.2022 10.00
Kuvassa johtaja Liisa Siika-Aho, sosiaaliturvakomitean 3.varapuheenjohtaja
Miksi haluamme uudistaa sosiaaliturvaa? Mitä vikaa nykyisessä järjestelmässä on? Näihin kysymyksiin sosiaaliturvakomitea on pyrkinyt vastaamaan koko kuluvan kauden ajan. On helppoa keksiä kaikenlaista uutta ja mukavaa, mutta olemassa olevien rakenteiden ja toimintojen uudistaminen on vaikeampaa, koska kaikissa vaihtoehdoissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Siksi riittävän yksimielisyyden löytäminen siitä, mikä on ratkaisua vaativa ongelma, puhumattakaan ratkaisuista, on hidasta ja vaikeaa.

Sosiaaliturvaa tarvitaan ekologisesti kestävään hyvinvointiin siirryttäessä

15.3.2022 10.26
Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja luonnonvarojen liikakäyttö muodostavat kestävyyskriisin, joka uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia. Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja riippumattomuuteen fossiilisista polttoaineista on saanut viime päivinä aivan uudenlaista merkitystä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Nuorten ääntä tarvitaan sosiaaliturvauudistuksessa

21.1.2022 10.33
Jotta sosiaaliturvauudistuksen kaltainen mittava yhteiskunnallinen uudistus on poliittisesti mahdollinen ja laajasti hyväksytty, sen on hyödynnettävä niiden näkemyksiä, joiden elämän aikana uudistus erityisesti vaikuttaa.

Raportit sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksista, valinnoista ja perusperiaatteista ovat valmistuneet

17.1.2022 14.48
Sosiaaliturvan nykyisten ongelmien sekä valintojen ja perusperiaatteiden kuvaaminen on ollut sosiaaliturvakomitean työn ensimmäinen vaihe. Komitean jaostot ovat koonneet työn tulokset viiteen raporttiin, jotka julkaistaan nyt valmiina versioina.