Sosiaaliturvauudistuksen uutishuone

Sosiaaliturvakomitea keskustelee 23.5. osaamisen kehittämisen ja asumisen tukemisen linjauksista sekä lasten ja perheiden sosiaaliturvasta

17.5.2022 12.59
STM
Sosiaaliturvakomitea kokoontuu maanantaina 23.5.2022 valmistelemaan opiskelun ja osaamisen kehittämisen sekä asumisen tukemisen -ehdotuksia linjauksiksi komitean hyväksymien kannanottojen ja taustavalmistelujen pohjalta. Lisäksi kokouksessa käsitellään lasten ja perheiden sosiaaliturvan tilannekatsaukseen liittyviä asioita.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä keskusteltiin ministerien pyöreän pöydän tapaamisessa

12.5.2022 13.52
STM
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan toimintasuunnitelmaa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrän vähentämiseksi 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin pyöreän pöydän keskustelussa 11.5.2022 pohdittiin, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta köyhyys ja syrjäytyminen Suomessa vähenevät tavoitteen mukaisesti.

Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022

12.5.2022 13.34
STM
Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeensaajien ja etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana. Tarkistus korottaisi esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8. – 31.12.2022 ja opintorahaa ajalla 1.8.2022 – 31.7.2023.