Sosiaaliturvauudistuksen uutishuone

Uutiset ja tiedotteet

Sosiaaliturvakomitean välimietintö on hyväksytty ja julkaistaan 16.3.2023

31.1.2023 14.15
STM
kuvituskuva
Sosiaaliturvakomitean välimietinnössä linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta sekä tehdään ehdotuksia nykyjärjestelmää koskevista uudistuksista, joita seuraava hallitus voi ottaa ohjelmaansa. Välimietintö hyväksyttiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa maanantaina 30.1.2023.

Sosiaaliturvan vaihtoehtoiset järjestämistavat -selvitysraportti on julkaistu

10.1.2023 9.01
STM
Kuvituskuva
Osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua on selvitetty erilaisia tapoja järjestää sosiaaliturvaa. Tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän selvitysraportti sosiaaliturvan vaihtoehtoisista järjestämistavoista julkaistiin tiistaina 10.1.2023.

Sosiaaliturvakomitea kuuli lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta

12.12.2022 12.14
STM
Sosiaaliturvakomitean kokouksessa perjantaina 9.12.2022 jatkettiin maaliskuussa 2023 julkaistavan välimietinnön työstöä. Lisäksi kuultiin tuloksia lasten ja nuorten kuulemisesta sosiaaliturvauudistuksessa.

Kolumnit

Sosiaaliturvan uudistaminen etenee suunnitelmallisesti

12.12.2022 11.11
Sosiaaliturvan uudistaminen on ollut keskeinen osa hallituksen ohjelmaa. Hallitus on uudistanut sosiaaliturvaa monilta osin viimeisen neljän vuoden aikana. Lisäksi hallitus on asettanut sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean kehittämään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Sosiaaliturvan uudistamisessa tällä hallituskaudella keskeistä on ollut sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten toimeentulon turvaaminen erilaisten riskien kohdatessa.

Kenellä on vastuu lapsen elatuksesta?

29.11.2022 12.42
Kuvituskuva
Sosiaaliturvaa uudistettaessa lasten kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat elatukseen ja huolenpitoon liittyvät kysymykset. Miten vastuu näihin lapsin perustarpeisiin vastaamisesta jakautuu oikeudenmukaisella tavalla? Entä miten lapsen perhe määritellään ja otetaan huomioon etuuksien määrittelyssä? Vaikka sosiaaliturvaa halutaan uudistaa pääsääntöisesti yksilölliseksi, alaikäisten osalta turvan lähtökohta on vanhemmille kuuluva elatusvelvollisuus. Sosiaaliturvajärjestelmän yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin myös tukea vanhemman työssäkäyntiä.

Digitalisaatiosta apua sosiaaliturvan yksinkertaistamiseen

15.11.2022 10.47
kuvituskuva
Sosiaaliturvan digitalisaatio edellyttää sekä rakenteellista uudistamista, että kansallista strategiaa ja sen toimeenpanoon sitoutumista. Parhaimmillaan digitalisaation avulla tuodaan helpotusta yhteen sosiaaliturvauudistuksen kiperimmistä kysymyksistä: miten suomalaista sosiaaliturvaa voidaan yksinkertaistaa?

Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy rakentaa kestävää hyvinvointia

4.11.2022 13.44
Työkyvyn ongelmat sairauden, vamman tai muusta syystä alentuneen työkyvyn vuoksi koskettavat laajaa joukkoa suomalaisia. Tukemalla työkykyä, vahvistamalla osatyökykyisten työelämäosallisuutta ja ehkäisemällä työkyvyttömyyttä vahvistamme samalla työllisyyttä, taloutta ja hyvinvointia. Kunnianhimoisten työllisyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille edistetään.

Täytyykö sosiaaliturvan saamiselle olla jokin syy? - Tulevaisuuden sosiaaliturvan periaatteet päätetään syksyllä

11.8.2022 14.33
Sosiaaliturvakomitea työstää syksyn aikana välimietintöä, jossa päätetään, millaista sosiaaliturvan pitkän aikavälin rakenteellista ja toiminnallista uudistusta komitea valmistelee toisella kaudellaan. Syksyn aikana onkin linjattava, millaiselle etuuksien rakenteelle ja niiden saamisen periaatteille tulevaisuuden sosiaaliturvaa rakennetaan. Komitean toimeksiannossa uudistukselle asetetut tavoitteet antavat suuntaa keskeisten valintojen tekemiseen niin rakenteen kuin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien osalta.