Lääkekehityskeskus edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä

Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen lääketieteellinen perustutkimuksemme luo pohjaa lääkevalmisteiden synnylle, mutta kaupallisia tuotteita on siltä pohjalta syntynyt kansainvälisesti vertaillen toistaiseksi harvoin.

Tiivistyvän terveysalan ekosysteemin myötä Suomeen on syntynyt erittäin hyvät edellytykset myös kaupalliseen menestykseen tähtäävälle lääkekehitykselle.

Lääkekehityskeskuksen perustamisella halutaan edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä. Hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018 rahoittaa kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista 11 miljoonalla eurolla. 

Kansallisen lääkekehityskeskus Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 4.2.2022.

Lääkekehityskeskus palvelee koko maan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kliinisen lääketutkimuksen toimijoita sekä alan yrityksiä. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen edistää ja tukee vahvasti myös terveysalan kasvustrategian tavoitteita ja koituu potilaiden hyödyksi. Keskuksella tulee myös mitä ilmeisimmin olemaan merkittävä rooli varautumisessa lääkkeiden saatavuuden häiriötilanteisiin (esimerkiksi pandemiat), joihin on pystyttävä reagoimaan yhä nopeammin.

Toimivan lääkekehitysprosessin varmistamiseksi useissa maissa on perustettu lääkekehityskeskuksia. Niistä saadut kokemukset ovat osoittautuneet hyviksi. Akateemiseen tutkimukseen perustuvia lääkekehitysprojekteja on pystytty viemään lääkekehityskaaren kliiniseen vaiheeseen ja lisäksi on syntynyt uusia kasvuyrityksiä.

Lääkekehityskeskuksen valmistelu

Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen aikaansaamiseksi on tehty paljon perusteellista valmistelutyötä, joka antaa hyvän pohjan keskuksen toiminnan käynnistämiselle. LL, MBA Hannu Juvonen on sosiaali- ja terveysministeriön kutsumana tehnyt valmistelutyötä ja valmistellut konkreettisia toimenpiteitä. Asiantuntijatyön päämääränä on keskuksen toimintamallin suunnittelu ja täsmentäminen yhteistyössä keskuksen perustajien kanssa. Asiantuntijatyö on tärkeä osa laajempaa valmistelutyötä kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamiseksi. 

Taustamateriaaleja lääkekehityskeskuksen perustamisesta

Lisätietoja

Tuula Helander, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163480   Sähköpostiosoite: