Lääkekehityskeskus edistäisi kilpailukykyistä lääkekehitystä

Korkeatasoinen ja kilpailukykyinen lääketieteellinen perustutkimuksemme luo pohjaa lääkevalmisteiden synnylle, mutta kaupallisia tuotteita on siltä pohjalta syntynyt kansainvälisesti vertaillen toistaiseksi harvoin. Tiivistyvän terveysalan ekosysteemin myötä Suomeen on syntynyt erittäin hyvät edellytykset myös kaupalliseen menestykseen tähtäävälle lääkekehitykselle.

Lääkekehityskeskuksen perustamisella halutaan edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä. Hallitus päätti kehysriihessä huhtikuussa 2018 rahoittaa kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista 11 miljoonalla eurolla. Laaja-alaisen valmistelutyön pohjalta kansallisen lääkekehityskeskuksen valmistelussa ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen ja keskuksen perustamistoimia suunnitellaan syksylle 2021. 

Lääkekehityskeskus palvelisi koko maan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, kliinisen lääketutkimuksen toimijoita sekä alan yrityksiä. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen edistäisi ja tukisi vahvasti myös terveysalan kasvustrategian tavoitteita ja koituisi potilaiden hyödyksi. Keskuksella tulee myös mitä ilmeisimmin olemaan merkittävä rooli varautumisessa lääkkeiden saatavuuden häiriötilanteisiin (esimerkiksi pandemiat), joihin on pystyttävä reagoimaan yhä nopeammin.

Toimivan lääkekehitysprosessin varmistamiseksi useissa maissa on perustettu lääkekehityskeskuksia. Niistä saadut kokemukset ovat osoittautuneet hyviksi. Akateemiseen tutkimukseen perustuvia lääkekehitysprojekteja on pystytty viemään lääkekehityskaaren kliiniseen vaiheeseen ja lisäksi on syntynyt uusia kasvuyrityksiä.

Lääkekehityskeskuksen valmistelu

Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen aikaansaamiseksi on tehty paljon perusteellista valmistelutyötä, joka antaa hyvän pohjan keskuksen toiminnan käynnistämiselle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut LL, MBA Hannu Juvosen valmistelemaan ja käynnistämään konkreettisia toimenpiteitä kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen aikaansaamiseksi. Asiantuntijatyön päämääränä on keskuksen toimintamallin suunnittelu ja täsmentäminen yhteistyössä keskuksen mahdollisten perustajien kanssa. Asiantuntijatyö on tärkeä osa laajempaa valmistelutyötä kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamiseksi. 

Tavoitteena on, että kansallinen lääkekehityskeskuksen perustamista koskevat valmistelutoimet voidaan toteuttaa juhannukseen 2021 mennessä. Tavoitteena on myös, että varsinaiset keskuksen perustamistoimet ja toiminnan käynnistyminen voitaisiin toteuttaa syksyllä 2021.

Taustamateriaaleja lääkekehityskeskuksen perustamisesta

Lisätietoja

Tuula Helander, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163480  


Tia-Maria Kirkonpelto, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163264