Vammaisetuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa vammaisetuuksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle henkilölle tarkoitetuilla vammaistuella, eläkettä saavan hoitotuella ja alle 16-vuotiaan vammaistuella helpotetaan

  • selviytymistä jokapäiväisessä elämässä
  • osallistumista työhön ja
  • opiskelua.

Vammaistuet ja hoitotuki myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi

Vammaistuet ja hoitotuki myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Ne on porrastettu henkilön tuen tarpeen mukaan

  • perustukeen
  • korotettuun tukeen ja
  • ylimpään tukeen.

Lapsen vammaistuki

Lapsen vammaistukea maksetaan alle 16-vuotiaalle lapselle, jonka sairauteen tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen.

Vammaistuki

Vammaistukea maksetaan 16 vuotta täyttäneelle Suomessa asuvalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Tuki lakkaa, kun henkilö jää vanhuuseläkkeelle.

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotukea maksetaan henkilölle, joka saa täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä eläkettä taikka vanhuuseläkettä. Lisäksi edellytetään, että henkilön toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan.

Vammaistukia haetaan Kelasta

Vammaistukia haetaan Kelasta, joka myös maksaa etuudet.

Vammaisetuuspäätöksistä valittaminen

Vammaisetuuspäätöksessä kerrotaan aina, miten siitä voi valittaa. Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Lisätietoja