Seulonnat

UltraäänitutkimusSosiaali- ja terveysministeriö vastaa seulontoja koskevasta lainsäädännöstä.

Seulonnalla tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista, jotta voidaan löytää seulottava tauti, sen esiaste tai taudinaiheuttaja. Väestön seulontojen tavoitteena on sairauksien varhainen löytäminen ja hoitaminen. 

Kunnan asukkaalla on oikeus saada seulontapalveluja. Niihin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Kuntien vastuulla on järjestää seulonnat asukkailleen. Kunta voi toteuttaa seulonnat itse tai ostaa ne yksityiseltä tai yleishyödylliseltä palvelun tarjoajalta. Sen on myös jaettava riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista, järjestämisestä, vaikuttavuudesta sekä seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä. 

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti kunnan pitää järjestää

  • rintasyöpäseulonta
  • kohdun kaulaosan syövän seulonta ja
  • raskauden aikaiset seulonnat: varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta.

Kunta voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös ohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi joissakin kunnissa käynnistetty vapaaehtoisesti suolistosyövän seulonta, jonka laajenemista vaiheittain kansalliseksi ohjelmaksi valmistellaan. Osa kunnista kutsuu kohdunkaulasyövän seulontaan ylimääräisiä ikäryhmiä. Lisäksi seulontatutkimuksia voidaan tehdä vastasyntyneille.

STM:n keskeiset säädökset, suositukset ja ohjeet seulontoihin

Seulontaohjelmien arviointikriteerit sekä raskaudenaikaisen seulontaohjelman toteuttamisen vaihtoehdot

Suositukset sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä STUK:n tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysyttävää oman seulontasi aikataulusta tai kutsusta, ota yhteyttä oman kotikuntasi terveyspalveluihin. Ota ensisijaisesti yhteyttä kuntaasi myös silloin, jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun hoitoon tai kohteluun. 

Lisätietoja

Ritva Halila, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163420