Seulonnat

UltraäänitutkimusSosiaali- ja terveysministeriö vastaa seulontoja koskevasta lainsäädännöstä.

Seulonnalla tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista, jotta voidaan löytää seulottava tauti, sen esiaste tai taudinaiheuttaja. Väestön seulontojen tavoitteena on sairauksien varhainen löytäminen ennen kuin ne muutoin löydettäisiin esimerkiksi oireiden perusteella. 

Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää seulonnat asukkailleen. Seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista.

Hyvinvointialue voi toteuttaa seulonnat itse tai hankkia ne muulta palveluntuottajalta. Hyvinvointialueen on myös jaettava riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista, järjestämisestä, vaikuttavuudesta sekä seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä. 

Valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti hyvinvointialueen pitää järjestää

  • rintasyöpäseulonta
  • suolistosyövän seulonta
  • kohdun kaulaosan syövän seulonta ja
  • raskauden aikaiset seulonnat: varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus, sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonta.

Hyvinvointialue voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös ohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi. 

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden ja Uudellamaalla HUS-yhtymän on huolehdittava valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisten jatkotutkimusten ja seulontaprosessin laadunvarmistuksesta mukaan lukien harvinaisten aineenvaihduntatautien seulonta vastasyntyneiltä.

STM:n keskeiset säädökset, suositukset ja ohjeet seulontoihin

Seulontaohjelmien arviointikriteerit:

Säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä STUK:n tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysyttävää oman seulontasi aikataulusta tai kutsusta, ota yhteyttä oman hyvinvointialueesi terveyspalveluihin. Ota ensisijaisesti yhteyttä omaan hyvinvointialueeseesi myös silloin, jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun. 

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163014