Suun terveydenhuolto

HammaslääkärissäSosiaali- ja terveysministeriö vastaa suun terveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta ja suun terveydenhuollon palveluiden yleisistä linjauksista osana terveydenhuoltoa.

Suun terveydenhuollon palveluista säädetään muun muassa terveydenhuoltolaissa.

Valtioneuvoston asetuksessa säädellään tarkemmin lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Hyvinvointialue järjestää suun terveydenhuollon palveluita

Hyvinvointialueen on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut. Palveluihin kuuluvat

  • väestön suun terveyden seuranta
  • terveysneuvonta- ja tarkastukset
  • suun sairauksien oikea-aikainen tutkimus, ehkäisy ja hoito 
  • asiakkaan tuen tarpeen varhainen havaitseminen sekä ohjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon muihin palveluihin

Hyvinvointialue järjestää suun terveydenhuollon palvelut sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, mukaan lukien perusterveydenhuoltotasoiset erikoishammaslääkäripalvelut.

Hyvinvointialueen järjestämässä suun terveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Lisäksi väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tehdään yhteistyötä kunnan kanssa.

Hyvinvointialueet voivat järjestää suun terveydenhuollon palvelut itse tai ostaa palveluja toiselta hyvinvointialueelta tai yksityisiltä palveluntuottajilta esimerkiksi ostopalveluna, palvelusetelillä tai vuokratyövoimaa hyödyntäen. 

Suun terveydenhuolto perustuu yhdenvertaisuuteen

Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet. Näillä turvataan, että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon.

Kiireetön hoito on järjestettävä neljässä kuukaudessa. 

Hyvinvointialueen tulee järjestää kiireellinen suun terveydenhuolto potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys järjestetään viidessä yliopistosairaalassa, muuta ilta- ja viikonloppupäivystystä järjestetään muun terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä.

Suuren hoidon kysynnän, koronaepidemian aiheuttaman hoitovelan ja suun terveydenhuollon henkilöstöpulan vuoksi hoitoon pääsyssä on viiveitä osassa hyvinvointialueita.  Hoitojonoja on purettu usealla eri tavalla, kuten lisäämällä resursseja, uusimalla hoitokäytäntöjä ja ostamalla palveluja yksityissektorilta. 

Tietoa suun terveydenhuollon maksuista: 

Julkisia suun terveydenhuollon palveluita täydentävät yksityiset palvelut. Yksityisiä hammashoitopalveluita korvataan sairausvakuutuksesta Kelasta.

Muut viranomaisten toimet suun terveydenhuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee terveyskeskusten suun terveydenhuollon toimintatietoja vuosittain.

THL julkaisee puolivuosittain hoitoon pääsyä koskevat tiedot alueittain terveyskeskusten suun terveydenhuollosta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot valvovat suun terveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta.

Lisätietoja

Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163304   Sähköpostiosoite: