Suun terveydenhuolto

HammaslääkärissäSosiaali- ja terveysministeriö vastaa suun terveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta ja suun terveydenhuollon palveluiden yleisistä linjauksista osana terveydenhuoltoa. Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa.

Valtioneuvoston asetuksessa säädellään tarkemmin lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto.

Kunta järjestää suun terveydenhuollon palveluita

Kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut. Palveluihin kuuluvat

  • väestön suun terveydenhuollon seuranta
  • terveysneuvonta- ja tarkastukset
  • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Kunnan järjestämässä suun terveydenhuollossa tehdään yhteistyötä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja kunnan sosiaalihuollon kanssa.

Kunnat voivat järjestää suun terveydenhuollon palvelut itse kunnan terveyskeskuksessa, kuulua kuntayhtymään tai ostaa palvelut muilta palveluntuottajilta. Myös palveluseteliä käytetään joissakin kaupungeissa.

Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palveluja järjestetään sairaanhoitopiirien yksiköissä sekä osin myös terveyskeskuksissa tai ostopalveluna.

Suun terveydenhuolto perustuu yhdenvertaisuuteen

Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhdenvertaiset hoitoon pääsyn perusteet. Näillä turvataan, että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon.

Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveys ei vaarannu.

Kunnan tulee järjestää kiireellinen suun terveydenhuolto potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys järjestetään viidessä yliopistosairaalassa, muuta ilta- ja viikonloppupäivystystä järjestetään muun terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä.

Suuren hoidon kysynnän ja hammaslääkäripulan takia hoitoon pääsyssä on 2000-luvulla ollut viiveitä osassa terveyskeskuksia. Hammaslääkäripulan poistamiseksi hammaslääkärikoulutusta on merkittävästi lisätty viime vuosina. Hoitojonoja on purettu usealla eri tavalla, kuten lisäämällä resursseja, uusimalla hoitokäytäntöjä ja tehostamalla työnjakoa.

Tietoa kunnallisista suun terveydenhuollon maksuista: 

Kunnallisia suun terveydenhuollon palveluita täydentävät yksityiset palvelut. Yksityisiä hammashoitopalveluita korvataan sairausvakuutuksesta Kelasta.

Muut viranomaisten toimet suun terveydenhuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee terveyskeskusten suun terveydenhuollon toimintatietoja vuosittain.

THL julkaisee puolivuosittain hoitoon pääsyä koskevat tiedot alueittain terveyskeskusten suun terveydenhuollosta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä aluehallintovirastot valvovat suun terveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta.

Lisätietoja

Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163304