Ammatillinen kuntoutus

Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä lähivuosina tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä, sairastuneella on oikeus saada tarkoituksen mukaista ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää kuntoutujan työkykyä ja ansiomahdollisuuksia.

Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä

  • ammatinvalinnan ohjausta
  • kuntoutustutkimusta
  • työ- ja koulutuskokeiluja
  • työhön valmennusta
  • ammatillista (ja muuta) koulutusta
  • työvoimaneuvontaa ja työhön sijoitusta
  • elinkeinotukea
  • työn tai opiskelun apuvälineitä sekä
  • työolosuhteiden järjestelytukea.

Kuka järjestää ammattillista kuntoutusta?

Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kansaneläkelaitos, työeläkevakuutus, tapaturma- ja liikennevakuutus, työvoimaviranomaiset sekä ammatilliset oppilaitokset.

Lisätietoja saa kunnan sosiaalihuollosta ja työvoimatoimistoista.

Ammatillisen kuntoutuksen maksut

Lakisääteinen Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatillinen kuntoutus on maksutonta.

Kuntoutuksen aikaisen toimeentuloturvan suuruus ja ehdot vaihtelevat.
Lisää aiheesta Kelan verkkopalvelussa