Perhehoito

Lapsi aikuisen sylissäSosiaali- ja terveysministeriö valmistelee perhehoitoa koskevan lainsäädännön ja vastaa yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Tavallisimmin perhehoitoa käytetään lastensuojelun sijaishuoltopaikkana.

Perhehoito voi olla tulevaisuudessa yhä useammalle henkilölle soveltuva huolenpidon järjestämisen muoto. Erityisesti ikäihmisten perhehoitoa kehitetään ja pyritään lisäämään. Myös esimerkiksi kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille perhehoito voi olla hyvä palvelumuoto sekä tilapäisesti että pidempiaikaisesti.

Perhehoidosta säädetään laissa

Perhehoitolakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä laatuvaatimuksista, hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä, toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.

Hyvinvointialue järjestää perhehoidon

Hyvinvointialue hyväksyy perhekodit, tekee tarvittavat sopimukset perhehoidosta sekä sijoittaa asiakkaat perhekotiin.

Yksityiset ammatilliset perhekodit tarvitsevat toiminnalleen aluehallintoviraston luvan.

Perhehoidon asiakkaat maksavat sovitun asiakasmaksun hyvinvointialueelle, joka puolestaan maksaa palkkion ja korvauksen perhehoitajalle. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa hoitajille maksettavat vähimmäiskorvaukset ja palkkiot vuosittain.

Lisätietoja

Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163185   Sähköpostiosoite:

Muualla verkossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa tietoa perhehoidosta sosiaalialan ammattilaisille.

Perhehoitoliitto ry on perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka tukee perhehoitajien toimintaa alueilla.