Ympäristövahinkovakuutus

Kenen on otettava ympäristövakuutus?

Jos yrityksen tai yhteisön toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai sen toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, sen on otettava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus.

Yleensä ympäristövahinkovakuutus on pakollinen, jos yrityksen toiminta edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa.

ELY-keskukset valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista.

Mitä ympäristövakuutus korvaa?

Ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan

  • henkilö- ja esinevahingot
  • vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot
  • vahingon torjuntakustannukset
  • pilaantuneen ympäristön saattaminen ennalleen

Kuka maksaa korvauksen ympäristövahingosta?

Ympäristövahingon aiheuttaja on korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Yritys voi ottaa vapaaehtoisen ympäristövahinkovakuutuksen vakuutusyhtiöstä ympäristövahinkojen varalle. Silloin korvaukset maksaa vakuutusyhtiö.

Jos ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai korvausta ei saada perittyä aiheuttajalta, Ympäristövakuutuskeskus maksaa korvauksen lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen perusteella.

Lisää tietoa ympäristövakuutuksesta

Ympäristövakuutuskeskus on kaikkien Suomessa ympäristövakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöitten yhteistyöelin.