FI SV EN RU

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän perusta on valtion tuella toteutettu kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Julkisen sektorin ohella palveluja tuotetaan yksityisissä yrityksissä. Suomessa toimii myös laaja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kenttä, joka tuottaa sekä maksullisia että maksuttomia palveluja.

Ohjaus

Vireillä

 • Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä.
 • Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.
 • Lue lisää uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • valmistelee lainsäädännön ja ohjaa sen toteutumista
 • johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa
 • määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista
 • vastaa yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

Tutkimus ja kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastot ja laitokset vastaavat tutkimus- ja kehittämistehtävistä hallinnonalalla. Hallinnoalaan kuuluvat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Säteilyturvakeskus
 • Työterveyslaitos

Luvat ja valvonta               

Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kunnallista ja yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja arvioivat kuntien peruspalveluiden saatavuutta ja laatua. Ne myöntävät toimiluvat alueen yksityisille palveluntuottajille.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa, valvoo ja hoitaa lupahallintoa sosiaali- ja terveydenhuollossa, alkoholihallinnossa ja ympäristöterveydenhuollossa.

Järjestäminen                 

Kunnat, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt: Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ne voivat tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yksin tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kunta voi myös ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sairaanhoitopiirit  järjestävät erikoissairaanhoidon. Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään  yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden eli ns. miljoonapiirin pohjalta.