Vetoa ja pitoa -valmennus- ja kehittämiskokonaisuus

Hyvän työn ohjelma järjestää jokaisella yhteistyöalueella (YTA) valmennus- ja kehittämistyöpajoja, joiden tavoitteena on tukea työyksiköitä kehittämään oman työyksikkönsä työhyvinvointia, työkykyä ja työssä jaksamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hyvinvointialueita myöntämällä valtionavustusta työpajoihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Hyvinvointialueet voivat ilmoittaa työyksiköitä valmennukseen mukaan hakemalla valtionavustusta. Ensimmäinen valtionavustusten haku oli joulukuussa 2024.

Valmennuksen sisältö

Valmennus perustuu systemaattiseen toimintakäytäntöjen kehittämismalliin, läpimurtotyöskentelyyn (Breakthrough Collaboratives), ja se toteutetaan 1-2 päivän läsnätyöpajoina (kuvio 1).

Työyksiköistä valmennukseen osallistuu kehittämistiimi, johon kuuluu esihenkilön lisäksi 4-7 henkilöä eri ammattiryhmistä. Valmennuksessa kehittämistiimit kehittävät oman työyksikkönsä toimintakäytäntöjä.

Kehittämiskohteet valitaan nykytilan analyysin pohjalta: hyödynnetään riskinarviointia, työpaikkaselvitystä, Mitä kuuluu -kyselyä ja muuta tarvittavaa tietoa.

Ensimmäisten työpajojen paikat ja ajat

  • Itä-Suomi: Scandic Kuopio 23.-24.1.2024
  • Länsi-Suomi: Turku Scandic Julia 30.-31.1.2024
  • Etelä-Suomi: Helsinki Hotel Arthur 7.-8.2.2024
  • Pohjois-Suomi: Oulu Scandic Station 27.-28.2.2024
  • Sisä-Suomi: Tampere Scandic Rosendahl 5.-6.3.2024

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat koonneet toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla sote-työpaikoilla.

Työkalut on kerätty ajankohtaisista kansallisista hankkeista ja ohjelmista, ja ne on luokiteltu Tekojen tori -sivustolle teemoittain.

Lisää tietoa työstä ja hyvinvoinnista sekä toimintamalleista:

Materiaaleja