Työelämän mielenterveysohjelma

Työelämän mielenterveysohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Työpaikkojen yhteistyökumppanina ovat työterveyshuollot.

Ohjelma liittyy mielenterveysstrategiaan, jonka yhtenä linjauksena on mielenterveyden tukeminen työelämässä.

Hankesuunnitelmassa kuvataan ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tarkemmin.

Tavoitteena sairauspoissaolojen ja eläkkeiden vähentäminen

Ohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä.

Työterveyslaitos on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on tarjota työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön mielenterveyttä vahvistavia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäiseviä työkaluja. 

Työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön kehitetään toimintamalli, ja samalla levitetään mielenterveyden tuen keinoja, menetelmiä ja osaamista työpaikoille ja työterveyshuoltoihin. 

Mielenterveyden manifesti työelämään

Pitkällä aikavälillä ohjelman tavoitteena on vaikuttaa työpaikkojen toimintakulttuuriin siten, että työkykyä tukevan työn painopiste siirtyy yksilökeskeisestä, ongelmia korjaavasta toiminnasta yhteisökeskeiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tähän tähtää myös työpaikoille suunnattu mielenterveyden manifesti, joka sisältää kymmenen teesiä työelämään.

Kaikilla toimilla pyritään vähentämään mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Töissä olevien työssä pysyminen turvaa työllisyysasteen säilymisen ja auttaa osaltaan saavuttamaan 75 prosentin työllisyysastetavoitteen.

Apua koronakriisistä elpymiseen

Koronapandemia on vaikuttanut työelämään monella tavalla. Ohjelmassa käynnistetään toimenpiteitä, jotka tukevat elpymistä koronakriisissä ja sen jälkeen. 

Toimenpiteet helpottavat työyhteisöjä arkeen paluussa esimerkiksi etätyöjakson jälkeen sekä vahvistavat poikkeusolojen aikana erityisen kuormittavissa olosuhteissa työskennelleiden hyvinvointia ja jaksamista. 

Ohjelmassa huomioidaan työntekijät, jotka ovat olleet poissa työstä poikkeustilanteen aikana ja tuetaan heidän työhön paluutaan. Näin turvataan jatkossakin työkykyisen työvoiman saatavuus.

Lisätietoja

Jaana Vastamäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163468