Työelämän mielenterveysohjelma

Työelämän mielenterveysohjelma on osa kansallista mielenterveysstrategiaa, jonka tavoitteisiin kuuluu myös mielenterveyden tukeminen työelämässä. Ohjelmassa lisätään työpaikkojen valmiutta tukea työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä.

Ohjelma on mielenterveysstrategian ohella osa sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamaa työelämäohjelmien kokonaisuutta. Työelämän mielenterveysohjelman toimilla pyritään lisäämään työyhteisöjen hyvinvointia ja vähentämään mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Töissä olevien työkyvyn tukeminen ja työssä pysyminen vauhdittavat hallitusohjelman työllisyysastetavoitteen saavuttamista.

Vaikuttavia keinoja työikäisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn

Työelämän mielenterveysohjelmassa työpaikan ja työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön kehitetään toimintamalli ja työpaikoille ja työterveyshuoltoihin levitetään mielenterveyden tuen keinoja, menetelmiä ja osaamista.

Ohjelmassa tuetaan myös toimintakulttuurin muutosta ja mielenterveyskysymyksiin liittyvää asennemuutosta viestinnän keinoin lisäämällä tietoa mielenterveyden tukemisesta työelämässä. Työelämän mielenterveysohjelman vaikutusten arvioinnissa huomioidaan niin toimeenpanon eteneminen kuin aikaansaadut tulokset ja vaikutukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työelämän mielenterveysohjelman yhteistyössä Työterveyslaitoksen, mielenterveysalan järjestöjen ja muiden kumppaneiden sekä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Tutustu Työelämän mielenterveysohjelman toimeenpanoon

Lisätietoja

Jaana Vastamäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163468  


Hanne Hämeenmäki, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163296