Lääkeasioiden uudistus

Uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Lääkehuollon kokonaisuutta uudistetaan pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan mukaisesti.

Lääkeasioiden tiekartan toimenpiteet ulottuvat useammalle hallituskaudelle. 

Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano koostuu kolmesta kokonaisuudesta

 • Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen

  Ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen tavoitteena on lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta. Julkisesti rahoitettu lääkehoidon kokonaisuus määrittyisi lääketieteellisin perustein, näytön ja kustannusvaikuttavuuden arvion perusteella. Tavoitteena on myös vahvistaa kansallista ohjausta ja tukea alueellisen ohjauksen muodostamista lääkehuollossa.
   
 • Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen

  Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisen tavoitteena on pienentää apteekkijärjestelmän osuutta lääkehoidon kustannuksissa. Lääkkeiden saatavuus, palveluiden saavutettavuus tai rationaalisen lääkehoidon toteutuminen eivät kuitenkaan saa vaarantua. Tarkoituksena on määritellä lääkkeiden vähittäisjakelun tavoite ja tehtävät, ja selvittää niiden pohjalta kehittämistarpeet.
   
 • Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen

  Tavoitteena on tiedon parempi saavutettavuus ja sen oikea-aikainen ja tietoturvallinen käyttö. Tavoitteena on myös kehittää parempia digitaalisia välineitä ja palveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, että lääkkeiden käyttäjien tarpeisiin. Nämä tavoitteet tukevat mm. turvallisen ja onnistuneen lääkehoidon toteuttamista.  

Koordinaatioryhmä seuraa ja tukee lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua

Koordinaatioryhmä on nimennyt yllä mainituille kehittämiskokonaisuuksille omat jaoksensa. Nämä jaokset ovat lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaos, lääkehoidon tiedonhallinnan jaos ja apteekkijaos.

Koordinaatioryhmän jäsenet ovat eri ministeriöistä ja virastoista. Ryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijoita työn tueksi. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanosta, valmistelusta ja hallituksen esitysten antamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Jaoksia koskevat uutiset, tiedotteet ja muut materiaalit

Lisätietoja

Elina Asola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163437   Sähköpostiosoite:


Lauri Pelkonen, johtava asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO Puhelin:0295163218   Sähköpostiosoite:


Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163600   Sähköpostiosoite: