Anvisningar och blanketter

Anvisningarna och blanketterna nedan gäller alla spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, koordinaatio- ja kehittämisryhmä 0295163705